Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego

Dnia 23 maja 2018 odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego. W konkursie wzięło udział 11 uczniów klas technikum. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowań? językiem niemieckim oraz motywowanie do podejmowania intelektualnych wyzwań. Uczestnicy  rozwiązywali zadania otwarte oraz zamknięte z zakresu wiedzy gramatycznej i leksykalnej. Sprawdzili także swoje kompetencje językowe w zakresie rozumienia testu czytanego. Typy zadań odpowiadały zadaniom z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Kto zdałby maturę? Gratulujemy pierwszego miejsca uczniowi […]