TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

do 4 września 2020 r.

  • składanie wniosków o przyj?cie na kurs

4 września 2020 r., godz. 15.00

  • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

7 września 2020 r.

  • rozpoczęcie postępowania uzupełniającego

11 września 2020 r., godz. 15.00

  • zakończenie postępowania uzupełniającego i  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

19 września 2019 r.

  • początek zajęć