Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Wraz z początkiem 2020 roku rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 – 40 lat. Zakres tematyczny, obowiązujący podczas Eliminacji Środowiskowych obejmuje materiał z następujących działów:  Produkcja roślinna; Produkcja zwierzęca; Mechanizacja rolnictwa; Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii; Ekonomika i zarządzanie; Bezpieczeństwo i […]