IV edycja

  • Proszę do 7 lutego 2020 r. wypełnić i złożyć w sekretariacie lub u prowadzącego zajęcia deklarację o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja RL.03 prowadzenie produkcji rolniczej). Czyste formularza są dostępne u prowadzących zajęcia.

IV i V edycja  – test zaliczeniowy z przepisów ruchu drogowego 24 stycznia, godz. 16.00, sala 108


Plan zjazdów – 4 edycja
Plan zjazdów – 5 edycja

Harmonogram zjazdów

L.p. III edycja
wrzesień 2018 -grudzień 2020
IV edycja
styczeń 2019 – maj 2020
V edycja
wrzesień 2019 – grudzień 2020
1. 6-7.09.2019 6-7.09.2019 ————
2. 20-21.09.2019 20-21.09.2019 20-21.09.2019
3. 27-28.09.2019 ———— ————
4. 4-5.10.2019 4-5.10.2019 4-5.10.2019
5. 18-19.10.2019 18-19.10.2019 18-19.10.2019
6. 25-26.10.2019 25-26.10.2019 25-26.10.2019
7. 8-9.11.2019 8-9.11.2019 8-9.11.2019
8. 15-16.11.2019 ———— 15-16.11.2019
9. 22-23.11.2019 22-23.11.2019 22-23.11.2019
10. 6-7.12.2019 6-7.12.2019 6-7.12.2019
11. ———— 20-21.12.2019 20-21.12.2019
12. ———— 10-11.01.2020 10-11.01.2020
13. ———— 24-25.01.2020 24-25.01.2020