TECHNIKUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

  • podanie składa się za pomocą systemu elektronicznego (link) lub tradycyjnie składając podanie w wersji papierowej (podanie do szkoły)
  • 2 fotografie
  • świadectwo ukończenia Gimnazjum
  • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego
  • karta zdrowia
  • potwierdzienie woli podjęcia nauki

KURS KWALIFIKACYJNY