Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W związku z rozpoczęciem tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, mającej na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz historii i tradycji ruchu strażackiego informujemy, że zostaną przeprowadzone eliminacje na szczeblu gminnym. Eliminacje gminne, których organizatorem jest Burmistrz Szprotawy, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach oraz Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych, odbędą się w Szkole Podstawowej im. K. […]

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”.

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków wraz z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury organizują już siódmą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ w 2023 r. obchodzimy rok Aleksandra Fredry. Regulamin znajdziecie Państwo w załączniku regulamin-dziela-a-fredry-2023

III Konkurs patriotyczny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Czcigodni patroni A.D. 2023”

Szanowni Państwo, w stulecie Bitwy Warszawskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował dla uczniów resortowych szkół rolniczych I edycję konkursu patriotycznego. W roku bieżącym przedstawiamy propozycję III edycji, której tematyka związana jest z sylwetkami, uchwalonych przez Senat i Sejm RP, patronów roku 2023, tj.: Bohaterki i Bohaterowie Getta Warszawskiego, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Wisława Szymborska, Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska, […]

XVII Olimpiada wiedzy o BHP i rolnictwie.

XVII Olimpiada wiedzy o BHP i rolnictwie. Odbędzie się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku w dniu 6.12.2022 r. Zapraszamy do udziału rolników oraz uczniów Szkół Rolniczych. Karty zgłoszenia można przesyłać do 30 listopada 2022 r. na adres sekretariat@lodr.pl Do pobrania poniżej: Karta zgłoszenia ucznia Karta zgłoszenia rolnika Regulamin Konkursu

ROLNICTWO EKOLOGICZNE – TWOJE POLE DO POPISU

Konkurs dla uczniów szkół rolniczych organizowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w roku szkolnym 2022/2023 Organizator i miejsce przeprowadzenia konkursu: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB), ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań. Uczestnicy konkursu: Uczniowie średnich szkół rolniczych, zarówno szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak i pozostałych. Cel konkursu: Przygotowanie plakatu informacyjnego promującego rolnictwo ekologiczne. Proponowana tematyka (do wyboru): 1. Plakat […]

Konkurs pt. „ROLNICTWO EKOLOGICZNE – TWOJE POLE DO POPISU”

Instytut Ochrony Roślin – PIB organizuje konkurs pt. „ROLNICTWO EKOLOGICZNE – TWOJE POLE DO POPISU” dla uczniów wszystkich średnich szkół rolniczych w Polsce. Celem Konkursu jest przygotowanie plakatu pełniącego funkcję informacyjną i reklamową – chcemy w ten sposób wzbudzić wśród młodzieży zainteresowanie rolnictwem ekologicznym. Proponowana tematyka (do wyboru): Plakat informacyjny do celów kampanii promocyjnej produktów rolnictwa ekologicznego skierowanej do konsumentów. Plakat informacyjny dotyczący rolnictwa ekologicznego skierowany do producentów rolnych. Szczegóły Konkursu dostępne […]

Konkurs „Be like a celebrity chef” – „Bądź jak sławny kucharz”

Zapraszamy do udziału w konkursie! REGULAMIN KONKURSU „Be like a celebrity chef” – „Bądź jak sławny kucharz” W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie. Uczestnicy muszą zgłosić chęć udziału w konkursie organizatorowi konkursu P. Joannie Pasternak. Pierwszy krok w konkursie polega na przygotowaniu przepisu na dowolne danie. Przepis musi być w języku angielskim i musi zostać wcześniej […]

Konkurs na MEM „Żyj pełną życia bez energetyka” 

Organizatorami konkursu są Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. i Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne z terenu województwa lubuskiego. Temat konkursu/hasło konkursu: Celem konkursu jest opracowanie memu, czyli porcji informacji zamieszczonej w formie grafiki, obrazków, zdań, słów, spełniających funkcję edukacyjną, propagujących wśród dzieci i młodzieży nie spożywanie energetyków, ukazujących skutki zdrowotne spożywania energetyków. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej WSSE w Gorzowie Wlkp. www.wsse.gorzow.pl Bliższych informacji o organizowanym […]

„Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”! 1. Zapoznaj się z regulaminem 2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz załącznik nr 2 3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie 4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisów (mogą być też zdjęcia dobrej jakości) 5. Prześlij wypełnione i podpisane […]

II Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”! W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś. (List intencyjny Ministra do Uczniów i Absolwentów Szkół Rolniczych) Jak się zgłosić? Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września […]