Plan zjazdu 22 – 23 stycznia 2021 r.

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – z. praktyczne mgr inż. Dariusz Miśkiewicz
2. 17.35-19.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej – zajęcia praktyczne inż. Grażyna Hałabura
3. 19.10-20.40 prowadzenie produkcji roślinnej – zajęcia praktyczne mgr inż. Jadwiga Krasowska

Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-11.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. praktyczne mgr inż. Jadwiga Krasowska
3. 11.10-15.00 prowadzenie produkcji zwierzęcej – zajęcia praktyczne inż. Grażyna Hałabura
3. 15.05-17.20 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – z. praktyczne mgr inż. Dariusz Miśkiewicz

Plan zjazdu 29 – 30 stycznia 2021 r.

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-18.15 prowadzenie produkcji roślinnej – zajęcia praktyczne mgr inż. Jadwiga Krasowska
2. 18.25-20.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. praktyczne inż. Grażyna Hałabura

 Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. praktyczne inż. Grażyna Hałabura
2. 9.35-11.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. praktyczne inż. Grażyna Hałabura
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. praktyczne inż. Grażyna Hałabura
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji roślinnej – z. praktyczne mgr inż. Jadwiga Krasowska
5. 14.20-15.50 prowadzenie produkcji roślinnej – z. praktyczne mgr inż. Jadwiga Krasowska
6. 15.55-17.25 prowadzenie produkcji roślinnej – z. praktyczne mgr inż. Jadwiga Krasowska

Harmonogram zjazdów

VI edycja

 • 16-17 października 2020 r.
 • 23-24 października 2020 r.
 • 6-7 listopada 2020 r.
 • 13-14 listopada 2020 r. (odwołany)
 • 20-21 listopada 2020 r. (odwołany)
 • 27-28 listopada 2020 r. (odwołany)
 • 11-12 grudnia 2020 r.
 • 8-9 stycznia 2021 r. (odwołany)
 • 22-23 stycznia 2021 r.
 • 29-30 stycznia 2021 r.
 • 5-6 lutego 2021 r.

Materiały dla słuchaczy – V edycja

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

mechanizacja rolnictwa

prowadzenie działalności gospodarczej – temat pracy zaliczeniowej: Opisz jeden z elementów Marketingu Mix (max 2 str. A4)

język angielski zawodowy