Słuchaczy VI edycji prosimy o kontakt z kierownikiem praktycznej nauki zawodu w celu zaplanowania nauki jazdy ciągnikiem.

tel. 785458490, e-mail: cichymariusz@o2.pl


Plan zjazdu 24-25 września

VI edycja

Piątek

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
2. 17.35-19.05 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
3. 19.10-20.40 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska

Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
2. 9.35-11.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
5. 14.20-15.50 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – z. pr. mgr inż. Mirosław Bachmatiuk
6. 15.55-18.10 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – z. pr. mgr inż. Mirosław Bachmatiuk

 

VII edycja

Piątek

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 podstawy rolnictwa mgr inż. Marcin Kosmala
2. 17.35-19.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
3. 19.10-20.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura

Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
2. 9.35-11.05 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
3. 11.10-12.40 obsługa środków technicznych mgr Michał Kowalczyk
4. 12.45-14.15 obsługa środków technicznych mgr Michał Kowalczyk
5. 14.20-15.50 obsługa środków technicznych– z. pr. mgr inż. Marcin Kosmala
6. 15.55-17.25 obsługa środków technicznych– z. pr. mgr inż. Marcin Kosmala

Harmonogram zjazdów

VI edycja VII edycja
10-11 września 2021 10-11 września 2021
17-18 września 2021 17-18 września 2021
24-25 września 2021 24-25 września 2021
1-2 października 2021 1-2 października 2021
8-9 października 2021 8-9 października 2021
15-16 października 2021 15-16 października 2021
22-23 października 2021 22-23 października 2021
5-6 listopada 2021 5-6 listopada 2021
19-20 listopada 2021 19-20 listopada 2021
26-27 listopada 2021 26-27 listopada 2021
10 -11 grudnia 2021

 


Materiały dla słuchaczy 

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

mechanizacja rolnictwa

prowadzenie działalności gospodarczej – temat pracy zaliczeniowej: Opisz jeden z elementów Marketingu Mix (max 2 str. A4)

język angielski zawodowy