Nauczanie zdalne

Zajęcia na kursie maja obecnie formę on-line. Szczegóły zostały wysłane na państwa adresy mailowe. Jeżeli ktoś nie podał swojego adresu, a chciałby otrzymać instrukcję korzystania z programu do nauczania zdalnego, to proszę mnie powiadomić. Mój adres mailowy: cichymariusz@o2.pl


Plan zjazdu 16-17 kwietnia 2021 r.

Piątek

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 (on-line) bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż. Dariusz Miśkiewicz
2. 17.35-19.05 (on-line) przepisy ruchu drogowego – kat. „T” mgr Michał Kowalczyk
3. 19.10-20.40 (on-line) przepisy ruchu drogowego – kat. „T” mgr Michał Kowalczyk

Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 (on-line) prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
2. 9.35-11.05 (on-line) prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
3. 11.10-12.40 (on-line) prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
4. 12.45-14.15 (on-line) prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
5. 14.20-15.50 (on-line) prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
6. 15.55-17.25 (on-line) prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska

 


Harmonogram zjazdów

VI edycja

 • 16-17 października 2020 r.
 • 23-24 października 2020 r.
 • 6-7 listopada 2020 r.
 • 13-14 listopada 2020 r. (odwołany)
 • 20-21 listopada 2020 r. (odwołany)
 • 27-28 listopada 2020 r. (odwołany)
 • 11-12 grudnia 2020 r.
 • 8-9 stycznia 2021 r. (odwołany)
 • 22-23 stycznia 2021 r.
 • 29-30 stycznia 2021 r.
 • 5-6 lutego 2021 r. (zjazd on-line)
 • 12-13 lutego 2021 r. (zjazd on-line)
 • 19-20 lutego 2021 r. (zjazd on-line)
 • 5-6 marca 2021 r. (zjazd on-line)
 • 12-13 marca 2021 r. (zjazd on-line)
 • 26-27 marca 2021 r. (zjazd on-line)
 • 9-10 kwietnia 2021 r. (zjazd on-line)
 • 16-17 kwietnia 2021 r. (zjazd on-line)
 • 23-25 kwietnia 2021 r.
 • 7-8 maja 2021 r.
 • 14-15 maja 2021 r.
 • 28-29 maja 2021 r.
 • 4-5 czerwca 2021 r.
 • 11-12 czerwca 2021 r.
 • 18-19 czerwca 2021 r.
 • 25-26 czerwca 2021 r.

Materiały dla słuchaczy – V edycja

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

mechanizacja rolnictwa

prowadzenie działalności gospodarczej – temat pracy zaliczeniowej: Opisz jeden z elementów Marketingu Mix (max 2 str. A4)

język angielski zawodowy