Plan zjazdu 19 – 20 listopada 2021

6 edycja

Piątek 

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 dobieranie metod i środków ochrony roślin mgr inż. Jadwiga Krasowska
2. 17.35-19.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
3. 19.10-20.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
4. 20.40-21.25 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura

 Sobota  

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – z. pr. mgr inż. Mirosław Bachmatiuk
2. 9.35-11.05 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – z. pr. mgr inż. Mirosław Bachmatiuk
3. 11.10-12.40 organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i pr. rolnych inż. Grażyna Hałabura
4. 12.45-13.30 organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i pr. rolnych inż. Grażyna Hałabura
5. 13.30-14.15 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
6. 14.20-15.50 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
7. 15.55-17.25 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
8. 17.30-18.15 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska

7 edycja

Piątek 

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
2. 17.35-19.05 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
3. 19.10-20.40 bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż. Mirosław Bachmatiuk

Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
2. 9.35-11.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska

Plan zjazdu 26 – 27 listopada 2021

6 edycja

Piątek 

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr inż. Dariusz Miśkiewicz
2. 17.35-19.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
3. 19.10-20.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
4 20.40-21.25 dobieranie metod i środków ochrony roślin – egzamin mgr inż. Jadwiga Krasowska

Sobota  

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 obsługa środków technicznych st. w rolnictwie – egzamin mgr inż. Dariusz Miśkiewicz
2. 9.35-11.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej – egzamin inż. Grażyna Hałabura
4. 12.45-14.15 organizowanie zbytu zw. gospodarskich i pr. rolnych – egzamin inż. Grażyna Hałabura
5. 14.20-15.50 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
6. 15.55-17.25 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
7. 17.30-18.25 prowadzenie produkcji roślinnej – egzamin mgr inż. Jadwiga Krasowska

7 edycja

Piątek 

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 podstawy rolnictwa mgr inż. Marcin Kosmala
2. 17.35-19.05 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
3. 19.10-20.40 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska

Sobota 

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
2. 9.35-11.05 podstawy rolnictwa mgr inż. Marcin Kosmala
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
5. 14.20-15.50 obsługa środków technicznych mgr Michał Kowalczyk
6. 15.55-17.25 obsługa środków technicznych mgr Michał Kowalczyk

Plan zjazdu 10 – 11 grudnia 2021

7 edycja

Piątek

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 przepisy ruchu drogowego mgr Michał Kowalczyk
2. 9.35-11.05 przepisy ruchu drogowego mgr Michał Kowalczyk

Sobota 

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 przepisy ruchu drogowego mgr Michał Kowalczyk
2. 9.35-11.05 przepisy ruchu drogowego mgr Michał Kowalczyk
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
5. 14.20-15.50 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura

Harmonogram zjazdów

VI edycja VII edycja
10-11 września 2021 10-11 września 2021
17-18 września 2021 17-18 września 2021
24-25 września 2021 24-25 września 2021
1-2 października 2021 1-2 października 2021
8-9 października 2021 8-9 października 2021
22-23 października 2021 22-23 października 2021
29-30 października 2021 29-30 października 2021
5-6 listopada 2021 5-6 listopada 2021
19-20 listopada 2021 19-20 listopada 2021
26-27 listopada 2021 26-27 listopada 2021
10 -11 grudnia 2021

 


Materiały dla słuchaczy 

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

mechanizacja rolnictwa

prowadzenie działalności gospodarczej – temat pracy zaliczeniowej: Opisz jeden z elementów Marketingu Mix (max 2 str. A4)

język angielski zawodowy