Plan zjazdu 30 września – 1 października 2022r.

7 edycja

Piątek

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 język angielski zawodowy mgr Joanna Pasternak
2. 17.35-19.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
3. 19.10-20.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura

Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr inż. Mirosław Bachmatiuk
2. 9.35-11.05 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr inż. Mirosław Bachmatiuk
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
5. 14.20-15.50 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
6. 15.55-18.10 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska

8 edycja

Piątek

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
2. 17.35-19.05 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie. mgr inż. Marcin Duda
3. 19.10-20.40 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr inż. Marcin Duda

Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
2. 9.35-11.05 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
5. 14.20-15.50 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
6. 15.55-17.25 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura

 

Harmonogram zjazdów

7 edycja 8 edycja
16-17 września 2022 16-17 września 2022
23-24 września 2022 23-24 września 2022
30 września – 1 października 2022 30 września – 1 października 2022
7-8 października 2022 7-8 października 2022
14-15 października 2022 ————————
21-22 października 2022 21-22 października 2022
28-29 października 2022 28-29 października 2022
4-5 listopada 2022 4-5 listopada 2022
18-19 listopada 2022 18-19 listopada 2022
25-26 listopada 2022 25-26 listopada 2022
———————— 9-10 grudnia 2022
———————— 13-14 stycznia 2023

Materiały dla słuchaczy 

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

mechanizacja rolnictwa

prowadzenie działalności gospodarczej – temat pracy zaliczeniowej: Opisz jeden z elementów Marketingu Mix (max 2 str. A4)

język angielski zawodowy