Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zjazdy w następujących terminach są odwołane:

 • 13-14 marca 2020 r.
 • 20-21 marca 2020 r.
 • 27-28 marca 2020 r.
 • 3-4 kwietnia 2020 r.
 • 17-18 kwietnia 2020 r.
 • 24-25 kwietnia 2020 r.
 • 8-9 maja 2020 r.
 • 22-23 maja 2020 r.
 • 5-6 czerwca 2020 r.
 • 19-20 czerwca 2020 r.

Materiały dla słuchaczy – IV edycja


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja RL.03

 • pisemny – 23 czerwca 2020 r. – godz. 8.00 – pracownia 108 (1 piętro)
 • praktyczny od 6 do 8 lipca 2020 r. (szczegółowy harmonogram – gablota na pierwszym piętrze pomiędzy gabinetami 108 a 109)

produkcja roślinna – temat pracy zaliczeniowej: „Opisz technologie uprawy ziemniaka jadalnego”

produkcja zwierzęca – temat pracy zaliczeniowej: „Ekologiczne metody chowu bydła”

mechanizacja rolnictwa – temat pracy zaliczeniowej: „Opisz dwie metody bez orkowej uprawy gleby”. (Metoda pierwsza dotyczy uprawy pod zboża ozime po zbiorze rzepaku. Druga metoda dotyczy uprawy gleby pod buraki cukrowe po zbiorze kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno (w pracy można przyjąć dowolny rodzaj gleby oraz sposób nawożenia, natomiast należy wypisać chronologicznie wykonywane zabiegi i użyte maszyny rolnicze oraz co dzięki danym maszynom chcemy uzyskać.)

Materiały dla słuchaczy – V edycja

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

mechanizacja rolnictwa

prowadzenie działalności gospodarczej – temat pracy zaliczeniowej: Opisz jeden z elementów Marketingu Mix (max 2 str. A4)

język angielski zawodowy


Harmonogram zjazdów

L.p.

IV edycja

 styczeń 2019 – maj 2020

V edycja

wrzesień 2019 – grudzień 2020

1. 14-15 lutego 2020 r. 14-15 lutego 2020 r.
2. 21-22 lutego 2020 r. ——————–
3. 28-29 lutego 2020 r. 28-29 lutego 2020 r.
4. 13-14 marca 2020 r. 13-14 marca 2020 r.
5. 20-21 marca 2020 r. 20-21 marca 2020 r.
6. 27-28 marca 2020 r. 27-28 marca 2020 r.
7. 3-4 kwietnia 2020 r. 3-4 kwietnia 2020 r.
8. 17-18 kwietnia 2020 r. ——————–
9. 24-25 kwietnia 2020 r. 24-25 kwietnia 2020 r.
10. 8-9 maja 2020 r. 8-9 maja 2020 r.
11. ——————– 22-23 maja 2020 r.
12. ——————– 5-6 czerwca 2020 r.
13. ——————– 19-20 czerwca 2020 r.

Plan zajęć – 4 edycja

Plan zajęć -5 edycja