Plan zjazdów

Zjazd 13-14 maja 2022 r.

Piątek   

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr Michał Kowalczyk
2. 17.35-19.05 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr Michał Kowalczyk
3. 19.10-20.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura

Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 przepisy ruchu drogowego mgr Michał Kowalczyk
2. 9.35-11.05 przepisy ruchu drogowego mgr Michał Kowalczyk
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
5. 14.20-15.50 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
6. 15.55-17.25 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
7. 17.25-18.10 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska

 Zjazd 20 -21 maja 2022 r.

Piątek  

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 Przepisy ruchu drogowego mgr Michał Kowalczyk
2. 17.35-19.05 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
3. 19.10-20.40 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska

 Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr Michał Kowalczyk
2. 9.35-11.05 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr Michał Kowalczyk
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
5. 14.20-15.50 obsługa środków technicznych– z. pr. mgr inż. Marcin Kosmala
6. 15.55-17.25 obsługa środków technicznych– z. pr. mgr inż. Marcin Kosmala

 Zjazd 3-4 czerwca 2022 r.

Piątek   

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż. Mirosław Bachmatiuk
2. 17.35-19.05 bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż. Mirosław Bachmatiuk
3. 19.10-20.40 język angielski zawodowy mgr Joanna Pasternak
4 20.40-21.25 język angielski zawodowy mgr Joanna Pasternak

 Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż. Mirosław Bachmatiuk
2. 9.35-11.05 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura
5. 14.20-15.50 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska
6. 15.55-17.25 prowadzenie produkcji roślinnej – z. pr. mgr inż. Jadwiga Krasowska

 Zjazd 17-18 czerwca 2022 r.

Piątek   

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 podstawy rolnictwa – egzamin mgr inż. Marcin Kosmala
2. 17.35-19.05 przepisy ruchu drogowego – egzamin mgr Michał Kowalczyk
3. 19.10-20.40 bezpieczeństwo i higiena pracy – egzamin mgr inż. Mirosław Bachmatiuk

 Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr Michał Kowalczyk
2. 9.35-11.05 obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie mgr Michał Kowalczyk
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
4. 12.45-14.15 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
5. 14.20-16.35 prowadzenie produkcji zwierzęcej – z. pr. inż. Grażyna Hałabura
6. 16.40-18.55 prowadzenie produkcji zwierzęcej inż. Grażyna Hałabura

plan całego kursu 7 edycja 2 semestr


Harmonogram zjazdów

7 edycja

 1.  11-12 lutego 2022 r.
 2.  25-26 lutego 2022 r.
 3.  11-12 marca 2022 r.
 4.  25-26 marca 2022 r.
 5.  8-9 kwietnia 2022 r.
 6.  22-23 kwietnia 2022 r.
 7.  6-7 maja 2022 r.
 8.  13-14 maja 2022 r.
 9.  20-21 maja 2022 r.
 10.  3-4 czerwca 2022 r.
 11.  17-18 czerwca 2022 r.

Materiały dla słuchaczy 

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

mechanizacja rolnictwa

prowadzenie działalności gospodarczej – temat pracy zaliczeniowej: Opisz jeden z elementów Marketingu Mix (max 2 str. A4)

język angielski zawodowy