IV edycja

  • Proszę do 7 lutego 2020 r. wypełnić i złożyć w sekretariacie lub u prowadzącego zajęcia deklarację o przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja RL.03 prowadzenie produkcji rolniczej). Czyste formularza są dostępne u prowadzących zajęcia.

Harmonogram zjazdów

L.p.

IV edycja

 styczeń 2019 – maj 2020

V edycja

wrzesień 2019 – grudzień 2020

1. 14-15 lutego 2020 r. 14-15 lutego 2020 r.
2. 21-22 lutego 2020 r. ——————–
3. 28-29 lutego 2020 r. 28-29 lutego 2020 r.
4. 13-14 marca 2020 r. 13-14 marca 2020 r.
5. 20-21 marca 2020 r. 20-21 marca 2020 r.
6. 27-28 marca 2020 r. 27-28 marca 2020 r.
7. 3-4 kwietnia 2020 r. 3-4 kwietnia 2020 r.
8. 17-18 kwietnia 2020 r. ——————–
9. 24-25 kwietnia 2020 r. 24-25 kwietnia 2020 r.
10. 8-9 maja 2020 r. 8-9 maja 2020 r.
11. ——————– 22-23 maja 2020 r.
12. ——————– 5-6 czerwca 2020 r.
13. ——————– 19-20 czerwca 2020 r.

Plan zajęć – 4 edycja

Plan zajęć -5 edycja