Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Hałabura

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

mgr Mariusz Cichy

e-mail: cichymariusz@o2.pl