Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie” będzie realizowany w szkole od stycznia 2017 roku do czerwca 2022 roku. Odbywa się on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Oś 8. Nowoczesna edukacja; Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele uzyskają szerokie wsparcie w postaci następujących zadań:

 • Kursu prawa jazdy kat „B”;
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe, powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery;
 • Kurs pt. Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz prawidłowości pracy;
 • Kurs pt. „Catering”;
 • Kurs pt. „Dietetyk”;
 • Kurs pt. „Obsługa kas fiskalnych”;
 • Kurs pt. „Spawanie metodą MIG/MAG”;
 • Kurs pt. „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin (Obrót i konfekcjonowanie środkami ochrony roślin);
 • Kurs pt. „Stosowanie środków ochrony roślin”;
 • Kurs pt. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” (uprawnienia UDT);
 • Kurs pt. „Pilarz drwal”;
 • Kurs pt. ”Obsługa pilarki spalinowej – przerzynka drewna”;
 • Kurs pt. „Bukieciarstwo – florystyka;
 • Kurs dla uczniów – Systemy fotowoltaiczne, projektowanie, wykonawstwo (K,S) – poziom podstawowy;
 • Kurs dla uczniów z zakresu: Pompy ciepła – projektowanie, wykonawstwo – poziom podstawowy;
 • Obóz naukowy 5 dniowy – analiza i wytwarzanie żywności;
 • Obóz naukowy – Praktyczne i nowoczesne metody w ogrodnictwie;
 • Studia podyplomowe – pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących;
 • Studia podyplomowe – energetyka odnawialna;
 • Studia podyplomowe – technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Praktyki i staże dla uczniów i nauczycieli;

W ramach projektu zostaną przeprowadzone również:

 • Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni technologii gastronomicznej;
 • Wyposażenie pracowni  technologii gastronomicznej;
 • Doposażenie warsztatów szkolnych;
 • Doposażenie pracowni agrotroniki;

Dofinansowanie projektu: 1 954 862,43

W ramach projektu zostaną przeprowadzone również:

Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni technologii gastronomicznej;
Wyposażenie pracowni  technologii gastronomicznej;
Doposażenie warsztatów szkolnych;
Doposażenie pracowni agrotroniki
Dofinansowanie projektu: 1 954 862,43