1. Adolf Raczuń – organizacja gospodarstw rolnych, hodowla zwierząt, geografia, język polski -1948-1951
 2. Władysław Góralewski – uprawa roślin, hodowla zwierząt, maszynoznawstwo -1948-1955
 3. Jan Anioł – historia -1948-1950
 4. Bolesław Niemienionek – nauczyciel zawodu -1948-1949
 5. Jan Siara – nauczyciel zawodu – 1948-1949
 6. Bolesław Łócki – nauczyciel zawodu – 1948-1949
 7. Henryk Majdan – nauczyciel zawodu -1948-1949
 8. Adolf Hipman – kierownik gospodarstwa -1948-1950
 9. Piotr Kowalow – ogrodnictwo -1948-1951
 10. Władysław Kołodziejski – fizyka, chemia, zoologia- 1949-1950
 11. Maria Zubowska – język rosyjski -1949-1950
 12. Jan Przybyłła – bibliotekarz -1949-1950
 13. Zofia Kochańska – język rosyjski, biologia -1949-1951
 14. Edward Jakubas – kierownik gospodarstwa -1949-1953
 15. Zofia Mordawska – język polski, historia, wych. Fizyczne -1949-1951
 16. Zygmunt Walkowiak – wych. fizyczne, przysposobienie wojskowe, śpiew -1949-1950
 17. Jan Kosiarski – fizyka, matematyka, higiena, zoo­logia, miernictwo -1950-1974
 18. Klara Żemralska – jęz. polski -1950-1952
 19. Marceli Żemralski – uprawa roślin, hodowla zwierząt – 1950-1952
 20. Jan Opala – biologia, ochrona roślin -1950-1952
 21. Jan Socha – uprawa roślin, ochrona roślin, maszynoznawstwo -1951-1952
 22. Tadeusz Głoskowski – uprawa roślin, ewolucjonizm, maszynoznawstwo -1951-1952
 23. ks. Leon Drancen – religia – 1951-1953
 24. Józefa Kosiarska – jęz. rosyjski, ogrodnictwo, ochrona roślin, uprawa roślin -1951-1977
 25. Józef Kawecki – uprawa roślin -1951-1955
 26. Marian Adamaszek – ogrodnictwo, organizacja gospodarstw rolnych, geografia -1951-1963
 27. Ludwik Lenda – chemia, biologia, maszynoznawstwo – 1951 – 1954
 28. Tadeusz Jaroszewicz – wych. fizyczne, geografia – 1951 – 1980
 29. Tadeusz Gwizdalski – ochrona roślin -1951-1952
 30. Bogdan Badurski – język polski, historia -1951-1957
 31. Witold Stodulski – maszyny rolnicze -1951-1954
 32. Maria Szlenk – botanika, chemia, hodowla -1952-1954
 33. Stefania Gawlik – statystyka i sprawozdawczość -1952-1954
 34. Tadeusz Skibiński – kierownik gospodarstwa -1952-1961
 35. Stanisław Surowiec – kierownik gospodarstwa -1952-1958
 36. Irena Łuczak – kierownik Działu Korespondencyjnego – 1952-1954
 37. Tadeusz Goj – matematyka, hodowla zwierząt, miernic­two -1952-1954
 38. Stanisław Kazimierczak – język polski, ekonomia po-lityczna, przysposobienie wojskowe -1953-1954
 39. Jan Dziurłaj – kierownik gospodarstwa -1953-1954
 40. Julian Pietroń – ogrodnictwo, ekonomia – 1954 -1968
 41. Teofila Miarka – hodowla zwierząt -1954-1971
 42. Ryszard Milczarek – uprawa roślin -1955-1960
 43. Mirosława Milczarek – biologia, ochrona roślin – 1955-1960
 44. Witold Pełczyński -jęz. rosyjski, historia -1955-1959
 45. Tadeusz Kostecki – mechanizacja rolnictwa -1955-1976
 46. Tadeusz Zaremba – język polski -1956-1959
 47. Hieronim Szczegóła -język polski, geografia-1957-1966
 48. Zuzanna Szczegóła – historia, geografia -1957-1966
 49. Alicja Rodziewicz – hodowla zwierząt -1957-1959
 50. Alojzy Pawicki – przedmioty zawodowe -1957-1959
 51. Stanisław Nowicki – chemia, fizyka – 1957-1986
 52. Joanna Pietron – ekonomika i organizacja gospodarstw-1958-1968
 53. Hanna Jaszan – botanika, wgd – 1958-1972
 54. Mikołaj Jaszan – uprawa roślin, chemia, mechanizacja rolnictwa -1958-1972
 55. Zofia Wierzbicka – język rosyjski -1958-1960
 56. Michał Piasecki – matematyka, PO – 1958-1972
 57. Ferdynand Zuber – hodowla zwierząt, ekonomika- 1959-1981
 58. Zuzanna Jaworska – język rosyjski – 1959-1960
 59. Jan Wysoczański – kierownik internatu -1959-1961
 60. Alojzy Gołembski – kierownik gospodarstwa – 1959-1966
 61. Krystyna Targosz – hodowla zwierząt, zoologia, ewolucjonizm -1958-1971
 62. Piotr Szafran – mechanizacja, miernictwo, kierownik internatu -1960-1967
 63. Janina Urbaniak – język rosyjski, kierownik internatu -1964-1981
 64. Tadeusz Tatur – hodowla zwierząt, ewolucjonizm -1964-1971
 65. Józef Duniec- przysposobienie wojskowe, kierownik internatu -1964-1968
 66. Renata Duniec – matematyka -1965-1968
 67. Edward Chutko – język polski – 1966 -1994
 68. Mirosław Podkański – hodowla zwierząt -1967-1970
 69. Anna Lizak – zajęcia praktyczne – 1967-1972
 70. Kazimierz Lizak – wych. fizyczne – 1967-1972
 71. Włodzimierz Budziński – historia -1967-1973
 72. Janina Nikonowicz – hodowla zwierząt – 1967-1971
 73. Jakub Boryna – kierownik gospodarstwa – 1967-1970
 74. Halina Kolberg – matematyka, fizyka, jęz. Rosyjski- 1968-1969
 75. Zygmunt Kolberg – hodowla zwierząt -1968-1969
 76. Danuta Bączkiewicz – wych. fizyczne, kierownik internatu -1968-1973
 77. Janusz Bączkiewicz – hodowla zwierząt -1968-1972
 78. Aleksander Rogoziński – przysposobienie obronne-1969-1971
 79. Jan Bensz – uprawa roślin, ekonomika rolnictwa, marketing, informatyka -1970 – 2002
 80. Teresa Kretowicz – matematyka -1970 -2004
 81. Urszula Skoczylas – język polski -1970-1977
 82. Józef Pawęska – hodowla zwierząt, mechanizacja rolnictwa -1970 -2002
 83. Jan Komaiszko – organizacja gospodarstw rolnych -1971-1978
 84. Jan Rusak – fizyka – 1971-1976
 85. Witold Klimczak – kierownik gospodarstwa -1971-1972
 86. Zbigniew Szlauderbach – zajęcia pozalekcyjne – 1971- 2001
 87. Albin Picewicz – kierownik internatu – 1972 -1975
 88. Alicja Pasicka – fizyka -1972 – 2001
 89. Barbara Weber – uprawa roślin -1972-1975
 90. Zdzisław Olechno – mechanizacja rolnictwa -1972-2005
 91. Jan Hawrylczak – mechanizacja rolnictwa -1972-1999
 92. Jan Rusarczyk – biologia, ewolucjonizm – 1972-1976
 93. Edward Pełechaty – silniki, nauka jazdy – 1972 –2002
 94. Stanisław Kowalski – silniki -1972-1977
 95. Wiesława Komaiszko – wychowawca internatu 1972-1974
 96. Jan Trochanowski – wychowawca internatu -1973-1977
 97. Bogdan Wiszewski – historia, proped. nauki o spot., wychowanie obywatelskie -1973-1989
 98. Jadwiga Kucharska – matematyka -1973-1981
 99. Marian Trubilowicz – praktyczna nauka zawodu -1973-1975
 100. Zygmunt Szwarc – wychowanie fizyczne -1973- 2009
 101. Stanisław Kozłowski – przysposobienie obronne, hodowla zwierząt, doradztwo rolnicze 1972-1984
 102. Walentyna Lisiecka – hodowla zwierząt -1973-1977
 103. Marek Lisiecki – mechanizacja rolnictwa -1973-1977
 104. Albin Picewicz – Kierownik internatu – 1972-1975
 105. Ferdynand Rejment – maszyny rolnicze, uprawa roślin, na­uka jazdy -1973-1991
 106. Regina Grabkowska – uprawa roślin, kierownik szkolenia praktycznego -1973-2000
 107. Janina Kostecka – bibliotekarz -1973-1976
 108. Jan Borkiewicz – uprawa roślin -1975-1976
 109. Elżbieta Borkiewicz – wychowawca internatu -1974-1982
 110. Eugeniesz Barylak – wychowawca internatu -1974-1974
 111. Lila Jakubiak – język polski -1974 -2004
 112. Jerzy Jakubiak – matematyka -1974-1982
 113. Franciszek Rusak – wychowawca internatu, język polski – 1975-1978
 114. Irena Grzybowska – ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych -1976-1985
 115. Wiesław Hałabura – przysposobienie obronne, mechanizacja rolnictwa -1977-
 116. Ewa Szela – język polski -1977-1978
 117. Józefa Bosa – hodowla zwierząt -1977-1982
 118. Józef Obertaniec – biologia, ewolucjonizm 1977-1981
 119. Zbigniew Polowy – kierownik warsztatów szkolnych, nauczyciel zawodu – 1977-2002
 120. Stanisław Święcicki – nauczyciel zawodu -1977-1980
 121. Teresa Patas – kierownik internatu -1977-2001
 122. Janina Benesz-Lach – wychowawca internatu -1977-
 123. Leokadia Sibera – wychowawca internatu -1977-1979
 124. Grażyna Hałabura – hodowla zwierząt, wgd -1977-
 125. Zbigniew Lebiedziński – uprawa roślin -1978-1980
 126. Lucyna Konopnicka – hodowla zwierząt, ekonomika – 1978 – 2004
 127. Mieczysław Konopnicki – mechanizacja rolnictwa – 1978 –
 128. Jan Magda – mechanizacja rolnictwa – 1978 – 2017
 129. Franciszek Wołkowski – mechanizacja rolnictwa – 1978-1980
 130. Marian Wójcik – mechanizacja rolnictwa – 1978-1980
 131. Grażyna Żmijewska Łysiak – język rosyjski-1978-1990
 132. Jadwiga Pełechata – biblioteka – 1978 – 1980
 133. Jadwiga Żełobowska – uprawa roślin -1979-1980
 134. Andrzej Krupa – mechanizacja rolnictwa – 1979 – 2015
 135. Edward Smolarczyk – wych. fizyczne – 1979 – 1980
 136. Maria Lis – biologia, prod. roślinna – 1979 – 2001
 137. Renata Gołek – wych. internatu – 1979 – 1980
 138. Stefan Gołek – wych. internatu – 1979 – 1980
 139. Irena Wielgosz – hodowla zwierząt, produkcja roślinna -1980-2006
 140. Henryk Wilczewski – mechanizacja rolnictwa-1980-1991
 141. Danuta Szumilas – biblioteka – 1980 – 2007
 142. Edward Młodzianowski– wych. internatu – 1980 – 1982
 143. Jadwiga Krasowska – prod. roślinna, wgd – 1980 –
 144. Grażyna Trościanka – wych. fizyczne – 1980 – 2007
 145. Roman Trościanka – wych. fizyczne –1980 – 2007
 146. Jerzy Klepacki – wych. internatu – 1980 – 1982
 147. Zygmunt Patas – wych. internatu – 1980 – 1981
 148. Eugeniusz Kruk – uprawa roślin -1981-1985
 149. Barbara Bartosik – historia, geografia -1981-2007
 150. Julian Szlachetka – kierownik warsztatów -1981 -2001
 151. Zofia Grabowska – hodowla zwierząt, doradztwo – 1982-2006
 152. Dorota Ptak – jęz. polski – 1982-1986
 153. Joanna Mazur – ekonomika rolnictwa -1982-1982
 154. Dorota Lewandowska-Gąsik – wychowawca internatu-1987-1999
 155. Michał Kowalczyk – nauczyciel zawodu 1988-
 156. Stanisława Hołownia – język polski, język niemiecki -1998-2002
 157. Jolanta Krochmal – wychowawca internatu -1988-1990
 158. Paweł Szewczyk – nauczyciel zawodu -1990-2001
 159. ks. Dariusz Ludwikowski – religia – 1990-1991
 160. Zbigniew Hałabura – mechanizacja rolnictwa-1991-
 161. ks. Krzysztof Czekaj – religia – 1991-1996
 162. Jarosław Jóźwik – język niemiecki -1991-1998
 163. Roman Rosół – fizyka – 1991-1992
 164. Ks. Andrzej Palewski – religia -1996-2003
 165. Agnieszka Olechno – wychowawca internatu -1997-
 166. Ks. Józef Tomiak religia -1997-1999
 167. Ks. Andrzej Sieczka – religia 1999-2000
 168. Dorota Ptak – jęz. polski – 1999 – 2001
 169. A. Mrozek – 1999 – 2005
 170. Elwira Kupis – jęz. niemiecki – 2002 –
 171. Beata Suchecka – 2002 – 2006
 172. Donata Stępień – biologia, w.d.ż. – 2002 –2010
 173. Piotr Sikorski – informatyka – 2002 – 2004
 174. Donata Zdunek – 2003 – 2006
 175. Adriana Żak – matematyka, fizyka – 2003 –
 176. Agnieszka Koterba (Giedrys) – geografia – 2003 –
 177. Julia Malanowska – 2003 – 2004
 178. Piotr Basałyga – informatyka – 2003 – 2005
 179. Monika Budner – wychowawca internatu – 2003 – 2006
 180. Ewa Pawęska (Rachwalska) – pedagog szkolny, wychowawca internatu – 2003 –
 181. Ks. Piotr Franek – religia – 2003 – 2008
 182. Andrzej Żybort – 2004 – 2004
 183. Eliza Patla – wychowawca internatu – 2004 –2010
 184. Joanna Koźmińska –jęz. polski – 2004 – 2008, 2012-2013
 185. Mirosław Budnik – 2004 – 2005
 186. Ewa Malanowska – 2004 – 2005
 187. Monika Pytel – jęz. polski – 2004 – 2006
 188. Joanna Archuticz – jęz. niemiecki – 2004 – 2007
 189. Katarzyna Boryna – jęz. niemiecki – 2005 –2008
 190. Ewa Chmaj – informatyka – 2005 –
 191. Agnieszka Gawron –matematyka – 2005 –2011
 192. Magdalena Dębicka (Ganowska) – jęz. angielski – 2005 – 2014
 193. Marcin Kosmala – produkcja roślinna – 2005 –
 194. Małgorzata Archuticz – Górna – pedagog szkolny – 2006 –
 195. Renata Jaroszewicz – wiedza o kulturze. – 2007 – 2008
 196. Beata Morawska – chemia – 2006 – 2008
 197. Mariusz Cichy – historia i wos – 2006 –
 198. Maria Grabowska (Kieler) – jęz. polski – 2006 –
 199. Andrzej Kloc – informatyka – 2006 – 2007
 200. Magdalena Tkaczyk – podstawy przedsiębiorczości – 2007 – 2008
 201. Bogusław Żybort – wych. fizyczne – 2007 – 2008
 202. Janusz Gibas – wych. fizyczne – 2007 – 2008
 203. Marcin Duda – mechanizacja – 2007 –
 204. Marta Cicha (Czwałga) – biblioteka, wychowawca internatu – 2008 –
 205. Andrzej Samiec – wych. fizyczne – 2008 –2009
 206. Zygmunt Szwarc – wych. fizyczne – 2008 – 2009, 2012-2013
 207. Paweł Chylak – podstawy przedsiębiorczości – 2008 – 2009
 208. Dorota Grzeszczak – chemia – 2008 –2010
 209. Mariola Wołkowska – chemia 2010-2011, 2012- 2013
 210. Magdalena Chrabańska (Pawłowska) – jęz. polski – 2008 –
 211. Ks. Łukasz Malec – religia – 2008 – 2012
 212. Angelika Grono – matematyka – 2008 – 2009
 213. Piotr Wojtera –informatyka – 2008 – 2009
 214. Piotr Strawa – architektura krajobrazu – 2009 -2010
 215. Dorota Czernisz – w-f – 2009 – 2010
 216. Wioleta Klimkowska (Jania) – matematyka – 2009 –
 217. Zbigniew Kwapisz – przedmioty zawodowe weterynaryjne – 2010 – 2011
 218. Agnieszka Dębińska – biologia, przedmioty zawodowe – 2010 –
 219. Anna Karpińska – wf – 2010 – 2014
 220. Małgorzata Mirowska – przed zawodowe architektura krajobrazu – 2010 – 2013
 221. Ewa Świca – Zielonka – przedmioty zawodowe weterynaryjne – 2011 – 2012
 222. Beata Niemiec – architektura Krajobrazu – 2011-2012
 223. Mariusz Kłosowski- architektura Krajobrazu -2011-2014
 224. Katarzyna Kasprzak – higiena – 2012 -2013
 225. ks. Grzegorz Laskowski – religia 2012 – 2015
 226. Małgorzata Krawiec – przedmioty zawodowe weterynaryjne – 2012 – 2015
 227. Przemysław Grabowski – przedmioty zawodowe weterynaryjne – 2013 – 2015
 228. Aneta Gbyl-Kwiatkowska – przedmioty zawodowe gastronomiczne – 2013 –
 229. Renata Wieczorkowska (Skorupińska) – matematyka – 2013 – 2015
 230. Aleksandra Gałązka – j. angielski – 2014 – 2015
 231. Zuzanna Kleczko – j. angielski – 2014 – 2015
 232. Grzegorz Paszke – architektura krajobrazu – 2014 – 2015, 2016-2017
 233. Mariola Sieńko – w-f – 2014
 234. Leszek Przybylski – w-f – 2014
 235. Joanna Pasternak – język angielski – 2015
 236. ks. Andrzej Jędrzejowski – religia – 2015-2017
 237. Jadwiga Jaśkiewicz – przedmioty zawodowe weterynaryjne – 2015 – 2019
 238. Wacław Pachecka – przedmioty zawodowe weterynaryjne – 2015 – 2018
 239. Aneta Chudzik (Wożgin) – przedmioty zawodowe mechaniczne – 2015
 240. Joanna Marciniszyn – przedmioty zawodowe gastronomiczne – 2016-2017
 241. Justyna Brzeźniak – historia – 2017
 242. Grażyna Popieniuk – pod. przed. 2017-2021
 243. Beata Szmidt – pod. przed – 2017 – 2018
 244. Katarzyna Czarnecka – architektura krajobrazu – 2017-2022
 245. Martyna Moskwa – pedagog szkolny – 2017 – 2019
 246. ks. Krzysztof Górzny – religia – 2017 – 2018
 247. k. Bartosz Orlicki – religia 2018-2022
 248. Kamila Gnach – pedagog szkolny – 2019 –
 249. Robert Nałolepszy – przedmioty zawodowe weterynaryjne – 2020 –
 250. Urszula Bednarek – fizyka – 2022 –
 251. ks. Krzysztof Batóg – religia – 2022 –
 252. Jessica Dragon – przedmioty zawodowe weterynaryjne – 2022 –
 253. Elżbieta Doruch – język angielski – 2022
 254. Blanka Tęcza – historia- 2022