OD POLA DO STOŁU – PODSUMOWUJEMY MOBILNOŚĆ WE WŁOSZECH 

Finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) projekt mobilności grupowej uczniów o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000135747 już za nami. Przez dwa tygodnie – w dniach od 22.04 – 03.05.2024 r. – 25 uczniów naszej szkoły wzmacniało swoje kompetencje wraz z młodzieżą włoskiej szkoły VOLTA. Efekty? Trójjęzyczny blog poświęcony kuchni i produktom popularnym we Włoszech. 

W projekcie międzynarodowej mobilności zatytułowanej „Od pola do stołu – Europejskie kompetencje ZSCKR w Henrykowie” wzięło udział 25 uczniów klas II – IV z profili technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W celu realizacji standardów Erasmusa, rekrutacja do projektu objęła również uczniów mających zmniejszone szanse edukacyjne. Mobilność finansowana była z funduszy FERS, dzięki czemu miała ona dla jego uczestników formę bezpłatną. Nad postępami uczniów i ich bezpieczeństwem pieczę sprawowało czterech nauczycieli. Szkołą przyjmującą była Instituto Volta, włoska placówka o profilu m.in. informatycznym, co zbiegało się z dążeniem do wzmocnienia u uczniów kompetencji cyfrowych. Wspólnie wytworzone rezultaty materialne dowiodły, że współpraca była owocna, a młodzież połączyły więzi sympatii.

Celem mobilności grupowych jest poszerzanie wiedzy i kompetencji podstawowych. Oprócz cyfrowych są to kompetencje językowe, społeczne i kulturowe oraz osobiste i obywatelskie. Cały program zrealizowany we Włoszech podporządkowany został tym celom. W efekcie uczniowie:

  • komunikowali się podczas zajęć terenowych, warsztatowych i spotkań z uczniami szkoły przyjmującej w języku angielskim,
  • uczestniczyli w szkole Instituto Volta w lekcjach z podstaw j. włoskiego,
  • poznali narzędzia cyfrowe takie jak program do projektowania stron internetowych, do tworzenia materiałów promocyjnych i związany z obróbką zdjęć, co pozwoliło im zaprojektować blog w trzech wersjach językowych,
  • poznali włoską historię, kulturę i obyczaje,
  • poszerzyli swoją wiedzę na temat kuchni i najpopularniejszych włoskich produktów spożywczych – sposobu ich wytwarzania i przyrządzania.

By zrealizować cele mobilności oraz efekty materialne, młodzież uczestniczyła w wykładach i warsztatach oraz grach terenowych. Niezwykle cennym doświadczeniem była wizyta w Ampezzo na farmie Luca Petris, gdzie uczniowie mogli przyjrzeć się z bliska jej codziennemu funkcjonowaniu oraz poznać proces „od siana do krowy, która daje mleko”. W cyklu produkcyjnym farmy wykorzystywane są odchody jako nawóz na pastwiskach, żeby trawa była lepsza, bardziej wartościowa, co potem przekłada się to na jakość mleka i serów. Dzięki temu uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat zrównoważonego, ekologicznego rolnictwa.
Ważnym doświadczeniem była również współpraca z włoskimi uczniami Instituto Volta, którzy bardzo otwarcie przyjęli naszą młodzież. Połączył ich nie tylko projekt, ale również wspólne zainteresowania.
Podczas weekendu uczestnicy realizowali dodatkowo program kulturowy. Odwiedzili Wenecję, przepłynęli po Canal Grande taksówką wodną, była pyszna pizza i zwiedzanie miasta z przewodniczką, która opowiedziała o tym niezwykłym mieście. Kolejnego dnia uczniowie odwiedzili pomnik Ara Pacis Mundi w miejscowości Madea, który powstał w 1951 roku w celu upamiętnienia ofiar wszystkich wojen.
Uczestnicy ocenili wyjazd bardzo pozytywnie: jako ważne doświadczenie nie tylko edukacyjne, ale również społeczne i kulturowe.

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w kolejnym projekcie – Od pola do stołu – Europejskie kompetencje ZSCKR w Henrykowie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Zainteresowanych uczniów prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz Zał. 3 Instrukcją wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Następnie prosimy o wypełnienie Zał. 1 Formularza zgłoszeniowego (uczeń) oraz Zał. 2 Oświadczenia RODO na komputerze, wydrukowanie, złożenie podpisów w wyznaczonych miejscach (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica) i dostarczenie do szkoły w terminie 5-14 marca 2024 r. do godz. 11:00 do Pani Joanny Pasternak.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 2, 3 i 4 Technikum, którzy spełniają warunki ujęte w Regulaminie.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Regulamin Rekrutacji „Od pola do stołu – Europejskie kompetencje ZSCKR w Henrykowie”

Zal. 1 Formularz zgłoszeniowy (uczeń)

Zał. 2 Oświadczenie RODO

Zal. 3 Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego

Zał. 4 Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych – FERS 2023