Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do nowego projektu „Praktyki zawodowe szansą na lepszą karierę”
o numerze 2020-1-PL01-KA102-080994  w ramach przedsięwzięcia  realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1, Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Nasi uczniowie mają niepowtarzalną okazję wziąć udział w praktykach zagranicznych organizowanych w Grecji przy współpracy z partnerem projektu, organizacją Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E.

Dwutygodniowy wyjazd nastawiony będzie na praktyczną naukę zawodu poprzez zwiększanie wiedzy
i umiejętności związanych z kierunkami kształcenia technik rolnik, technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Zdobyte kompetencje oraz nabyte doświadczenie
w międzynarodowym środowisku zostanie potwierdzone europejskimi certyfikatami, które zwiększają potencjał na rynku pracy.

Projekt to także doskonała okazja do nauki języków, poznawania kultury oraz zabytków Grecji oraz rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczestnika całkowicie darmowy, wszystkie koszty związane z projektu są pokrywane z dofinansowania, które pozyskała Szkoła.

Nabór prowadzony będzie od 13.09.2021 do 15.09.2021 do godziny 14:00

Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić na komputerze lub odręcznie DRUKOWANYMI literami. Formularze zgłoszeniowe muszą zostać opatrzone podpisem kandydata, a w przypadku kiedy na dzień aplikowania uczeń nie na ukończonych 18 lat, konieczny jest także podpis rodzica/prawnego opiekuna.

Przypominamy także o konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości dowód osobisty lub paszport oraz karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Dodatkowo informujemy, iż osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 przed wyjazdem do Grecji będą zmuszone do poddania się testowi na obecność koronawirusa. Ponadto osoby niezaszczepione, muszą liczyć się z możliwością ograniczeń.

Dodatkowe informacje uzyskać można u Koordynatora Projektu Pani Joanny Pasternak lub członków komisji rekrutacyjnej.

Zapraszamy do aplikowania !!!

Formularz zgłoszeniowy – uczeń

REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE