Archuticz Joanna wtorek (t. p.)* 16.20 – 17.20
Bachmatiuk Mirosław wtorek 15.45 – 16.45
Bednarek Urszula czwartek (t. n.)* 15.15 – 16.15
Brzeźniak Justyna piątek 15.10 – 16.10
Chrabańska Magdalena czwartek 15.10 – 16.10
Cicha Marta środa 15.10 – 16.10
Cichy Mariusz piątek 15.10 – 16.10
Dec Anna środa 16.00 – 17.00
Dębińska Agnieszka wtorek 16.00 – 17.00
Doruch Elżbieta Piątek (t. n.)* 14.30 – 15.30
Dragon Jessica poniedziałek 15.10 – 16.10
Duda Marcin czwartek 15.10 – 16.10
Gbyl – Kwiatkowska Aneta środa 15.10 – 16.10
Hałabura Grażyna poniedziałek 15.10 – 16.10
Hałabura Wiesław poniedziałek 15.10 – 16.10
Hałabura Zbigniew środa 14.20 – 15.20
Jaroszewicz Renata piątek (t. n.)* 16.00 – 17.00
Kabzińska Karolina poniedziałek 15.30 – 16.30
Klimkowska Wioleta poniedziałek 15.10 – 16.10
Kołodyński Robert wtorek 15.10 – 16.10
Kosmala Marcin piątek 15.10 – 16.10
Koterba Agnieszka wtorek 15.10 – 15.40
Krasowska Jadwiga wtorek 15.10 – 16.10
Ks. Batóg Krzysztof poniedziałek 15.10 – 16.10
Olechno Agnieszka poniedziałek 15.00 – 16.00
Pasternak Joanna poniedziałek 15.45 – 16.45
Pawęska Ewa poniedziałek 14.30 – 15.30
Rychlewski Henryk poniedziałek 15.10 – 16.10
Sieńko Mariola czwartek 15.15 – 16.15
Tęcza Blanka poniedziałek (t.n)* 15.30 – 16.30
Wołkowska Mariola piątek (t.n)* 15.10 – 16.10
Żak Adriana wtorek 15.15 – 16.15

* t.p – tydzień parzysty, t.n. – tydzień nieparzysty