TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

od 15 maja do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 czerwca 2024 r. i  5 lipca 2024, godz. 15.00

od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

11 lipca 2024 r. do godz.9.00

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 12 lipca do 16 lipca 2024 r. do godz. 15.00

potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego;
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

17 lipca 2024 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

końcówka sierpnia 2024 r. (termin nie jest jeszcze uzgodniony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 1 do 5 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia 2024 r. do godz.9.00

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 12 do 14 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego;

19 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

końcówka sierpnia 2024 r. (termin nie jest jeszcze uzgodniony z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze)..

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

do 2 września 2024 r.

 • składanie wniosków o przyjęcie na kurs (do pobrania)

4 września 2024 r., godz. 15.00

 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

5 września 2023 r.

 • rozpoczęcie postępowania uzupełniającego

6 września 2024 r., godz. 15.00

 • zakończenie postępowania uzupełniającego i  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

13 września 2024 r.

 • początek zajęć

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Od 10 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 10 maja do 12 lipca 2024 r.

 • wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Od 14 do 25 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

 • dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły Branżowej Szkoły I Stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie

12 lipca 2024 r. godz.12.00

 • ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 16 lipca 2024 r. do godz. 15.00 dostarczenie:

 • potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa:
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia

18 lipca 2024 r. o godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych