TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r. do godz.12.00

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 17 maja do 26 lipca 2021 r.

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego;
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

do 3 września 2021 r.

 • składanie wniosków o przyjęcie na kurs (do pobrania)

6 września 2021 r., godz. 15.00

 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

7 września 2021 r.

 • rozpoczęcie postępowania uzupełniającego

10 września 2021 r., godz. 15.00

 • zakończenie postępowania uzupełniającego i  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

17 września 2021 r.

 • początek zajęć

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Od 10 maja do 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 10 maja do 20 lipca 2021 r.

 • wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Od 25 czerwca do 2 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 • dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły Branżowej Szkoły I Stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

14 lipca 2021 r. godz.12.00

 • ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 21 lipca 2021 r. do godz. 15.00 dostarczenie:

 • potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa:
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia

22 lipca 2021 r. o godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych