TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

od 16 maja do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

 • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

21 lipca 2022 r. do godz.9.00

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 21 lipca do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00

potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego;
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

29-30 sierpnia 2022 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 2 do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 sierpnia 2022 r. do godz.9.00

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 12 do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego;

22 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

29-30 sierpnia 2022 r.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

do 3 września 2022 r.

 • składanie wniosków o przyjęcie na kurs (do pobrania)

2 września 2022 r., godz. 15.00

 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

5 września 2022 r.

 • rozpoczęcie postępowania uzupełniającego

9 września 2022 r., godz. 15.00

 • zakończenie postępowania uzupełniającego i  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

16 września 2022 r.

 • początek zajęć

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Od 10 maja do 15 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 10 maja do 20 lipca 2022 r.

 • wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Od 15 do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

 • dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły Branżowej Szkoły I Stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

13 lipca 2022 r. godz.12.00

 • ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 20 lipca 2022 r. do godz. 15.00 dostarczenie:

 • potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa:
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia

22 lipca 2022 r. o godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych