mgr inż. Zbigniew Hałabura dyrektor, mechanizacja
mgr Mariusz Cichy kierownik praktycznej nauki zawodu, historia
mgr Kamila Gnach pedagog szkolny
mgr Joanna Archuticz język niemiecki
mgr inż. Mirosław Bachmatiuk przedmioty zawodowe, instruktor nauki jazdy
ks. Krzysztof Batóg religia
mgr Anna Bednarek wychowawca internatu
mgr Urszula Bednarek fizyka
mgr Justyna Brzeźniak historia, wos
mgr inż. Aneta Chudzik przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Magdalena Chrabańska język polski
mgr Marta Cicha wychowawca internatu, bibliotekarz
mgr Anna Dec pedagog szkolny
mgr Agnieszka Dębińska biologia, chemia
mgr Elżbieta Doruch język angielski
mgr Jessica Dragon przedmioty zawodowe weterynaryjne
mgr inż. Marcin Duda przedmioty zawodowe mechaniczne
inż. Beata Górska-Rabczewska przedmioty zawodowe architektury krajobrazu
mgr Karolina Kabzińska psycholog szkolny
mgr inż. Aneta Gbyl – Kwiatkowska przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Maria Grabowska język polski, plastyka
inż. Grażyna Hałabura przedmioty zawodowe, nauka jazdy
mgr Wiesław Hałabura edukacja d;a bezpieczeństwa
mgr Renata Jaroszewicz plastyka
mgr Wioleta Klimkowska matematyka
mgr Robert Kołodyński w-f
mgr inż. Marcin Kosmala produkcja roślinna
mgr Agnieszka Koterba geografia
mgr inż. Jadwiga Krasowska ekonomika, przedmioty zaw. rolnicze
mgr Elwira Kupis język niemiecki
mgr Robert Małolepszy przedmioty zawodowe weterynaryjne
mgr Agnieszka Olechno wychowawca internatu
mgr Joanna Pasternak język angielski
mgr Ewa Pawęska wychowawca internatu, przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Mariola Sieńko w-f, przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Blanka Tęcza historia
mgr Agnieszka Wiech pedagog specjalny
mgr Mariola Wołkowska chemia
mgr Adriana Żak fizyka, matematyka