mgr inż. Zbigniew Hałabura dyrektor, mechanizacja
mgr Mariusz Cichy kierownik praktycznej nauki zawodu, historia
mgr Kamila Gnach pedagog szkolny
mgr inż. Mirosław Bachmatiuk przedmioty zawodowe, instruktor nauki jazdy
mgr Justyna Brzeźniak historia, wos
mgr Ewa Chmaj informatyka
mgr inż. Aneta Chudzik przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr Marta Cicha wychowawca internatu, bibliotekarz
mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Czarnecka przed. zawodowe – architektura krajobrazu
mgr Agnieszka Dębińska biologia, chemia
mgr inż. Marcin Duda przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Aneta Gbyl – Kwiatkowska przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Agnieszka Giedrys geografia
mgr Maria Grabowska język polski
inż. Grażyna Hałabura przedmioty zawodowe, nauka jazdy
mgr Wioleta Klimkowska matematyka
mgr inż. Marcin Kosmala produkcja roślinna
mgr Michał Kowalczyk przedmioty zawodowe mechaniczne
mgr inż. Jadwiga Krasowska ekonomika, przedmioty zaw. gastronomiczne
mgr Elwira Kupis język niemiecki
mgr inż. Dariusz Miśkiewicz instruktor nauki jazdy
mgr Agnieszka Olechno wychowawca internatu
Ks. Bartosz Orlicki religia
mgr Joanna Pasternak język angielski
mgr Ewa Pawęska wychowawca internatu, przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Magdalena Pawłowska język polski, przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Grażyna Popieniuk podstawy przedsiębiorczości
mgr Leszek Przybylski w-f, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Mariola Sieńko w-f, przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr Adriana Żak fizyka, matematyka