Pedagog w szkole zajmuje się wspomaganiem uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami jak również z rodzicami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, prowadzi zajęcia w klasach. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy. Zajmuje się diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych, wykorzystując w tym celu metody dostosowane do potrzeb i sytuacji. Analizuje  orzeczenia i opinie wystawiane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka. Na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców uczniów i nauczycieli. Informuje o rodzaju pomocy. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz kuratorami z sądów rodzinnych, policją  (realizując zadania profilaktyki w szkole).

 Pedagogiem w naszej szkole jest Pani mgr Kamila Gnach


Godziny pracy pedagoga szkolnego

 • Poniedziałek     10:00-1500
 • Wtorek               9:00-14:00
 • Środa                  9:00-13:00
 • Czwartek           10:00-15:00
 • Piątek                 10:00-13:00

Kontakt

 • Tel. 68 376 25 17
 • E-mali:  kamilagnach@gmail.com

Drogi Uczniu,

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • nie radzisz sobie z nauką
 • masz kłopoty w domu
 • nie potrafisz nawiązać kontaktów z rówieśnikami
 • nie potrafisz dogadać się z rodzicami
 • nie znajdujesz porozumienia z nauczycielem
 • zwróć się do pedagoga w każdej innej sytuacji, jeśli tylko potrzebujesz wsparcia.
 • przyjdź i podziel się również sukcesami i radościami.

Drogi Rodzicu,

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • gdy niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • szukasz pomocy lub potrzebujesz konsultacji

Wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy rodzinom w powiecie żagańskim i nowosolskim (wykaz_placowek)

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele oraz specjaliści.

 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
 • Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia
 • Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

67-300 Szprotawa ul. Sobieskiego 69

tel. 683 762 249

E-mail: poradpp@idsl.pl

http://pppszprotawa.szkolnastrona.pl/