Uwaga! W dniach 14.04.-19.04.2023r. odbędzie się rekrutacja do udziału w projekcie „Europejskie kompetencje uczniów i kadry ZSCKR Henryków”. W mobilności mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV kształcący się we WSZYSTKICH KIERUNKACH TECHNIKUM, również wszyscy uczniowie, którzy brali już udział we wcześniejszych projektach.
Szczegółowy Regulamin rekrutacji, instrukcja wypełniania formularzy zgłoszeniowych i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej szkoły (proszę też sprawdzić wiadomości w e-dzienniku). Formularze zgłoszeniowe należy pobrać, wypełnić (najlepiej na komputerze) i wydrukować. Formularze uczniów niepełnoletnich muszą być podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów.
PROSZĘ UWAŻNIE SIĘ ZAPOZNAĆ Z REGULAMINEM REKRUTACJI I INSTRUKCJĄ przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

regulamin-rekrutacji-sch-2022-henrykow.

zal.-1-formularz-zgloszeniowy-uczen

zal.-2-instrukcja-wypelniania-formularza-zgloszeniwego