Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie  serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym Konkurs skierowany jest do uczniów, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ma charakter testu wiedzy w formie on- line.

Zgłoszenie szkoły odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej do dnia 9.02.2024

Formularz zgłoszeniowy – Ogólnopolski Konkurs Biblijny – „Fauna i Flora w Biblii”

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego 2023-2024