Plany zjazdu – 5-6 kwietnia 2024 r.

Piątek 

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 16.00-17.30 bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż. Mirosław Bachmatiuk
2. 17.35-19.05 przepisy ruchu drogowego mgr Wiesław Hałabura
3. 19.10-20.40 przepisy ruchu drogowego mgr Wiesław Hałabura

 Sobota

l.p. Godziny zajęć Przedmiot Wykładowca
1. 8.00-9.30 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
2. 9.35-11.05 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
3. 11.10-12.40 prowadzenie produkcji roślinnej mgr inż. Jadwiga Krasowska
4. 12.45-14.15 obsługa środków technicznych stosowanych w rol. – z. pr. mgr inż. Marcin Duda
5. 14.20-15.50 obsługa środków technicznych stosowanych w rol. – z. pr. mgr inż. Marcin Duda
6. 15.55-17.25 obsługa środków technicznych stosowanych w rol. – z. pr. mgr inż. Marcin Duda

Plany zjazdów

plan całego kursu 9 edycja 2 semestr

Harmonogram zjazdów

9 edycja

 1.   1-2 marca 2024 r.
 2.   15-16 marca 2024 r.
 3.   22-23 marca 2024 r.
 4.   5-6 kwietnia 2024 r.
 5.   12-13 kwietnia 2024 r.
 6.   26-27 kwietnia 2024 r.
 7.   10-11 maja 2024 r.
 8.   17-18 maja 2024 r.
 9.   24-25 maja 2024 r.
 10.   7-8 czerwca 2024 r.
 11.   14-15 czerwca 2024 r.
 12.   21-22 czerwca 2024 r.

Rozkład materiału 8 i 9 edycja