• obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków
  •  wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych
  •  ustala przyczyny powstawania usterek w pracy maszyn rolniczych i kombajnów oraz dokonuje napraw

Możliwość pracy

  •  w przedsiębiorstwach technicznych obsługi wsi i rolnictwa
  •  prowadzenie działalności gospodarczej w następujących specjalnościach: maszyny i narzędzia rolnicze, naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych oraz maszyn melioracyjnych

Kształcenie w tym zawodzie zapewnia darmowe kursy na:

  • prawo jazdy kat. „B” i „T”
  • kurs obsługi kombajnów zbożowych
  • kurs operatorów wózków jezdniowych
  • stosowanie środków ochrony roślin

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami praktycznymi