•  określa znaczenie instytucji rządowych i pozarządowych w regulowaniu rynku rolnego
  •  analizuje czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży i poziomu cen artykułów rolno – spożywczych
  •  pobudza rozwój przedsiębiorczości na wsi
  •  prowadzi działalność małych przedsiębiorstw w sferze agrobiznesu
  •  opracowuje plany finansowe konkretnych przedsięwzięć

Możliwość pracy

  •  w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych
  •  przy obsłudze ruchu turystycznego na wsi
  •  przy organizacji przetwórstwa spożywczego
  •  przy usługach technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej, finansów i bankowości w agrobiznesie, rynku rolnego i agrobiznesie
  •  przy marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych

Kształcenie w tym kierunku  zapewnia darmowy kurs na prawo jazdy kat. „T”,

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami praktycznymi