Możliwość pracy

  •  przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich.
  •  nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu.
  •  produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
  •  w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni: ogrody, skwery, parki
  •  w instytucjach, w których znajduj? si? tereny zieleni (osiedla mieszkaniowe, szpitale, zakłady przemysłowe)
  •  w pracowniach projektujących tereny zieleni
  •  w gminnych wydziałach architektury jako asystent projektanta

Kształcenie w tym zawodzie zapewnia darmowe kursy na prawo jazdy kat. „B” i „T”

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami praktycznymi.