• organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej
  •  diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż
  •  przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń
  •  opracowuje instrukcje doboru narządzi do ciągników rolniczych.

Możliwość pracy:

  •  fabrykach maszyn rolniczych
  •  przedsiębiorstwach obrotu maszynami
  •  w nadleśnictwach
  •  w instytutach naukowych
  •  w gospodarstwach doświadczalnych w gospodarstwach hodowlanych, rolnych
  •  w spółdzielniach kółek rolniczych
  •  prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, prowadzić warsztat naprawy maszyn rolniczych

Kształcenie w tym kierunku zapewnia darmowy kurs na prawo jazdy kat. „B” i „T”, oraz kurs obsługi kombajnów zbożowych.

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami praktycznymi kwalifikacje uzyskiwane w zawodzie

TEST PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ DO KLSY MUNDUROWEJ