• organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej
 •  diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż
 •  przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń
 •  opracowuje instrukcje doboru narządzi do ciągników rolniczych.

Możliwość pracy:

 •  fabrykach maszyn rolniczych
 •  przedsiębiorstwach obrotu maszynami
 •  w nadleśnictwach
 •  w instytutach naukowych
 •  w gospodarstwach doświadczalnych w gospodarstwach hodowlanych, rolnych
 •  w spółdzielniach kółek rolniczych
 •  prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, prowadzić warsztat naprawy maszyn rolniczych

Kształcenie w tym zawodzie zapewnia darmowe kursy na:

 • prawo jazdy kat. „B” i „T”
 • kurs obsługi kombajnów zbożowych
 • kurs operatorów wózków jezdniowych
 • stosowanie środków ochrony roślin

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami praktycznymi

TEST PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ DO KLSY MUNDUROWEJ