• organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych
 •  dokonuje wyboru rodzaju produkcji, wyboru gleby dla poszczególnych roślin, płodozmianu
 •  opracowuje, kontroluje i wykonuje podstawowe zabiegi agrotechniczne związane z uprawą roli
 •  obsługuje ciągniki, kombajny i inne maszyny rolnicze
 • Program szkoły zapewnia Możliwość uzyskania prawa jazdy kat. „T”

Możliwość pracy

 •  w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą
 •  w urzędzie gminy, instytucjach służby rolnej
 •  samodzielne prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego
 •  prowadzenie działalności gospodarczej (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych

Kształcenie w tym zawodzie zapewnia darmowe kursy na:

 • prawo jazdy kat. „T”
 • kurs obsługi kombajnów zbożowych
 • kurs operatorów wózków jezdniowych
 • stosowanie środków ochrony roślin