• organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych
  •  dokonuje wyboru rodzaju produkcji, wyboru gleby dla poszczególnych roślin, płodozmianu
  •  opracowuje, kontroluje i wykonuje podstawowe zabiegi agrotechniczne związane z uprawą roli
  •  obsługuje ciągniki, kombajny i inne maszyny rolnicze
  • Program szkoły zapewnia Możliwość uzyskania prawa jazdy kat. „T”

Możliwość pracy

  •  w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą
  •  w urzędzie gminy, instytucjach służby rolnej
  •  samodzielne prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego
  •  prowadzenie działalności gospodarczej (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych