• określa prawidłową i nieprawidłową budowę oraz czynności organizmów zwierzęcych
 •  zapobiega chorobom zwierząt oraz ocenia stan higieniczny i zagrożenie zdrowia zwierząt
 •  wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt
 •  pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
 •  bada zwierzęta rzeźne i mięso
 •  wykonuje podstawowe badania analityczne tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego
 •  określa zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi
 •  poskramia, unieruchamia zwierzęta oraz przygotowuje pole operacyjne
 •  asystuje przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
 •  pielęgnuje zwierzęta przed i po zabiegach chirurgicznych
 •  zakłada opatrunki, wykonuje zlecone wstrzykiwania podskórne i domięśniowe oraz udziela zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 •  przeprowadza korekcję racic, kopyt i rogów
 •  przeprowadza szczepienia, odrobaczania i opryski zwierząt
 •  przeprowadza zabiegi unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych
 •  prowadzi akcje odkażania zagród, placów spędowych, ?środków przewozu itp.
 •  prowadzi instruktaż? w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej
 •  prowadzi dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem

Możliwość pracy

 • w lecznicach i przychodniach dla zwierząt
 • w punktach weterynaryjnych
 • w zakładach higieny weterynaryjnej
 • w laboratorium weterynaryjnych
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi
 • w ośrodkach gminnej służby rolnej

Kształcenie w tym zawodzie zapewnia darmowy kurs na prawo jazdy kat. „B”