KLASA PIERWSZA

przedmioty ogólnokształcące

Lp. Przedmioty Autor Tytuł Wydawca
1. Język polski M. Chmiel, E. Kostrzewa Ponad Słowami cz. I i II Nowa Era
2. Język angielski M. Rosi?ska, K. Wilson Matura Masters – Student’s Book – elementary Macmillan
3. Język niemiecki S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska Welttour. Podręcznik z zeszytem ćwiczeń Nowa Era
4. Historia S. Roszak, J. Kłaczkow Poznać przeszłość. Wiek XX Nowa Era
5. Wiedza o społeczeństwie A. Janicki W centrum uwagi Nowa Era
6. Wiedza o kulturze M. Bokiniec, B. Forysewicz Spotkania z kultur? Nowa Era
7. Matematyka W. Babiański, L. Chałko Matematyka Nowa Era
8. Fizyka i astronomia M. Braun, W. Śliwa Odkryć fizykę Nowa Era
9. Chemia R. Hassa, A. Mrzigod To jest chemia Nowa Era
10. Biologia E. Bonar, W. Krzeszowiec Biologia na czasie Nowa Era
11. Geografia B. Lenartowicz, M. Wójcik Czas na geografię PWN
12. Podstawy przedsiębiorczości Z. Makieła, T. Rachwał Krok w przedsiębiorczość Nowa Era
13. Informatyka
14. Edukacja dla bezpieczeństwa Praca zbiorowa Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa Nowa Era

Przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty Autor Tytuł Wydawca
1. Wyposażenie techniczne W. Jastrzębski Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych WSiP
2. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem A. Kmiołek Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności WSiP
3. Podstawy żywienia H. Kunachowicz Zasady żywienia. Planowanie i ocena WSiP

KLASA DRUGA

przedmioty ogólnokształcące

Lp. Przedmioty Autor Tytuł Wydawca
1. Język polski M. Chmiel, A. Równy Ponad słowami. Klasa 2 cz. 1 Poziom podstawowy i rozszerzony Nowa era
2. Język niemiecki K. ?uniewska Alles klar 1B WSiP
3. J?zyk angielski M. Rosi?ska Matura Masters Pre-intermediate Macmillan
4. Matematyka W. Babi?ski i in. Matematyka 1Zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era
5. Biologia rozszerzona

 

M. Guzik i in. Biologia na czasie 1 Zakres rozszerzony Nowa Era
6. Podstawy przedsi?biorczo?ci Z. Makie?a, T. Rachwa? Krok w przedsi?biorczo?? Nowa Era

Przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. Podejmowanie i prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej T. Gorzelny Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej Wsip
2. Wyposa?enie techniczne M. Zienkiewicz Sporz?dzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. 3 WSiP
3. Technologia gastronomiczna z towaroznastwem Kamio?ek Sporz?dzanie i ekspedycja potraw i napojów WSiP
4. Podstawy ?ywienia H. Kunachowicz i in. Zasady ?ywienia WSiP
5. Obs?uga konsumenta Kamio?ek Us?ugi gastronomiczne WSiP
6. Organizowanie produkcji gastronomicznej Kamio?ek Organizacja produkcji gastronomicznej WSiP

KLASA TRZECIA

przedmioty ogólnokszta?c?ce

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. J?zyk polski M. Chmiel i in. Ponad s?owami. Klasa 2 cz. 2 Poziom podstawowy i rozszerzony Nowa Era
2. J?zyk niemiecki K. ?uniewska i in. Alles klar 2A Zakres rozszerzony WSiP
3. J?zyk angielski M. Rosi?ska i in. Matura Masters Intermediate Macmillan
4. Matematyka W. Babi?ski i in. Matematyka 2 Zakres rozszerzony Nowa Era
5. Biologia rozszerzona

 

F. Dubert i in. Biologia na czasie 2 Zakres rozszerzony Nowa Era
6. Historia i spo?ecze?stwo- poziom uzupe?niaj?cy T. Ma?kowski Pozna? przesz?o??. Ojczysty Panteon i ojczyste spory Nowa Era

Przedmioty zawodowe

Lp. Przedmioty Autor Tytu? Wydawca
1. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Kmio?ek Sporz?dzanie i ekspedycja potraw i napojów cz. 1, 2 WSiP
2. Obs?uga konsumenta R. Szajna i in. Obs?uga klientów w gastronomii WSiP
3. Podejmowanie i prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej J. Musia?kiewicz Podejmowanie i prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej Ekonomik