• planuje, organizuje i prowadzi produkcji w zakładach gastronomicznych
 •  sporządza plan produkcji, kalkulacje
 •  prowadzi produkcję wszystkich asortymentów potraw i posiłków
 •  rozlicza produkcję zakładów gastronomicznych
 •  organizuje i nadzoruje pracę magazynu oraz obsługę konsumenta
 •  obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne
 •  opracowuje jadłospisy oraz zestawy potraw
 •  prowadzi kalkulacje cen oraz dokumentację rozliczeniowa i technologiczną w zakładach gastronomicznych

Możliwość pracy:

 •  wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (restauracje, hotele, snack-bary, kawiarnie, bary i restauracje biurowe)
 •  hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, promach, statkach pasażerskich
 •  prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych
 • Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z zajęciami praktycznymi
 • kwalifikacje uzyskiwane w zawodzie

Kształcenie w tym zawodzie zapewnia darmowe kursy na:

 • prawo jazdy kat. „B”
 • kurs dietetyk