3 miejsce Pawła Motyki w XVIII Olimpiadzie Wiedzy o BHP i Rolnictwie

12 grudnia 2023 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku wyłoniono laureatów 18. Olimpiady wiedzy o bhp i rolnictwie.

Głównym celem olimpiady było upowszechnienie problematyki bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, a także poszerzenie wiedzy w zakresie nowych rozwiązań i technologii wykorzystywanych w rolnictwie.

Olimpiadę zorganizował Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy partnerstwie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Współorganizatorami olimpiady byli:   Zielonogórski Rynek Rolno – Towarowy w Zielonej Górze, Lubuski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Gorzowie Wlkp., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział w Zielonej Górze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Oddział w Zielonej Górze, Lubuska Izba Rolnicza, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.

W Olimpiadzie udział wzięło 24 uczniów szkół rolniczych oraz 34 rolników z województwa lubuskiego.

Laureaci Olimpiady w kategorii Uczeń:

  • I miejsce – Bartłomiej Sym
  • II miejsce –  Miłosz Francuzik
  • III miejsce – Paweł Motyka

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym w konkursie!