„Polska Wieś w Europie”

Zapraszamy do wzięcia udziału w olimpiadzie „Polska Wieś w Europie”. Jest to olimpiada wiedzy na temat europejskiego rolnictwa dla szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej celem jest promocja wiedzy o nowoczesnym rolnictwie w Unii Europejskiej.

Wszystkie informacje dotyczące olimpiady są dostępne na stronie internetowej: https://polskawiesweuropie.euin.pl/