60 – lecie szkoły

10 października odbyły się uroczyste obchody 60-lecia ZSCKR. Ten wyjątkowy jubileusz uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego, Izby Rolniczej, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, oraz okolicznych szkół. Oprócz zaproszonych gości przybyło ponad 350 absolwentów szkoły.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. szprotawskim kościele, po której , w odświętnym pochodzie, przemaszerowano do szkoły. Następnie w sali gimnastycznej, po krótkiej przemowie przewodniczącego absolwentów p. Józefa Rubachy, dyrektor szkoły p. Zbigniew Hałabura zainaugurował obchody 60- lecia szkoły. W części oficjalnej miłym akcentem było wręczenie przez Naczelnika Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki przy MRiRW odznak honorowych dla Zasłużonych Dla Rolnictwa: p. Grażynie Hałaburze, p. Janowi Magdzie, p. Jadwidze Krasowskiej, p. Wiesławowi Hałaburze oraz p. Zdzisławowi Olechno oraz p. Z. Szwarcowi.

            W części artystycznej można było podziwiać występ szprotawskich Trelinek, skecz, śpiew i taniec uczniów technikum oraz  p. Doroty Czernisz w „Piosence cygańskiej”.  Po całych uroczystościach wszyscy zgromadzeni zostali sfotografowani przed budynkiem „Rolniczka” , po czym nastąpiło uroczyste odsłonicie nowych tablic szkoły.

            Spotkania absolwentów odbywały się w poszczególnych klasach, przypisanych do konkretnych roczników. Rozmowom i wybuchom radości nie było końca. Szkoła tętniła życiem. Wieczorem wszyscy mieli okazję bawić się we wspólnym gronie na balu absolwentów, świętując w ten sposób spotkanie po latach i 60 urodziny szkoły rolniczej.