70 – lecie szkoły

12 października 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie odbyły się uroczystości związane z obchodami 70-lecia istnienia szkoły oraz Zjazd Absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia N.M.P. w intencji pracowników i absolwentów szkoły. Następnie zgromadzeni goście wzięli udział w barwnym pochodzie ulicami Szprotawy i przy wtórze orkiestry dętej dotarli na teren szkoły, by rozpocząć oficjalne obchody. Część oficjalna Uroczystości Jubileuszowych miała miejsce na sali gimnastycznej. Na widowni nie zabrakło przede wszystkim absolwentów, aktualnych i byłych nauczycieli oraz pracowników szkoły, również wielu przyjaciół szkoły – w tym przedsiębiorców i pracodawców oraz znamienitych gości, którzy piastują ważne w naszym regionie stanowiska. Wśród zaproszonych osób pojawił się Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej p. Robert Jakubiak, reprezentanci lokalnych władz Urzędu Miasta i Gminy Szprotawa, dyrektorzy większości szkół szprotawskich, przedstawiciele Rady Rodziców. Oklaskiwano przemówienia i serdeczne podziękowania, które spływały na ręce obecnego dyrektora szkoły Zbigniewa Hałabury. Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Przybyli absolwenci mogli wziąć udział w spotkaniach grup rocznikowych z nauczycielami w pracowniach przedmiotowych. Na korytarzu szkolnym wystawiono archiwalne kroniki szkolne, w galerii zdjęcia szkoły z minionych lat, okolicznościową fotobudkę oraz Księgę Pamiątkową. Święto szkoły upłynęło w miłej atmosferze spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy, wspomnień oraz śmiechu, który rozbrzmiewał z klas.