Apel z okazji Ukończenia Szkoły przez klasę IV Technikum

28 kwietnia odbył się uroczysty Apel z okazji Ukończenia Szkoły przez klasę IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.
Apel podzielony został na część oficjalną i artystyczną.
W części oficjalnej miało miejsce przekazanie sztandaru i symboli szkoły z rąk Absolwentów na ręce przedstawicieli klas programowo niższych, ślubowanie na sztandar szkoły, wręczenie świadectw, dyplomów i nagród Absolwentom. Ta część obfitowała w podziękowania, gratulacje, wzruszenia…
Nastąpiło również rozdanie nagród i dyplomów w w następujących konkursach i za działania na rzecz szkoły i społeczności lokalnej: „Smaki Biblii”, „Be like a celebrity chef”, XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego pod hasłem „Drób na lubuskim stole” oraz organizacja Dnia Dawcy Komórek Macierzystych we współpracy z DKMS.
W części artystycznej przedstawiono dwie scenki artystyczne nawiązujące do kierunków kształcenia naszych Absolwentów, a także do samych Absolwentów. Wysłuchano spersonalizowanych opisów uczniów klasy IV TŻM, obejrzano prezentacje ze zdjęciami – właśnie tak Was zapamiętamy!
Dodatkowo, klasa IV TŻ własnoręcznie przygotowała pyszny tort, by osłodzić Absolwentom ostatni dzień w murach naszej szkoły.
Kochani, jeszcze raz życzymy Wam wszystkiego najlepszego i samych sukcesów w dalszej edukacji oraz w życiu zawodowym jak i prywatnym.