Ćwiczenia Straży Pożarnej

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła w naszej szkole ćwiczenia przeciwpożarowe. Symulowano pożar ze znacznym zadymieniem budynku, ewakuowano wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Dzięki współpracy szkoły ze strażą pożarną, uczniowie i pracownicy szkoły mogli przećwiczyć procedury ewakuacji i akcji ratowniczej.