Europejskie Słoneczne Dni

W naszej szkole 14 i 16 maja, po raz pierwszy, odbyła się kampania „Europejskie Słoneczne Dni”. Pierwszego dnia uczniowie wybrali się do sklepu „Mega”, również uczestniczącego w tym przedsięwzięciu, gdzie wysłuchali prelekcji dotyczącej energii solarnej i zaznajomili się z działaniem turbiny wiatrowej. Drugiego dnia zostały przeprowadzone konkursy: wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz plastyczny: na plakat promujący Europejskie Słoneczne Dni. Uczestnicy wysłuchali również wykład o OZE przygotowanego przez rówieśników. Kampania w swoim zasięgu nie ograniczyła się wyłącznie do młodzieży szkolnej i zagadnienia energii odnawialnej szeroko rozpropagowano na ulicach Szprotawy rozdając ulotki i balony oraz wyjaśniając mieszkańcom zagadnienia związane z tą tematyką.