Góra Grosza

Nasza szkoła, jak co roku, wzięła udział w akcji Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Członkowie Samorządu Uczniowskiego, wytrwale kwestowali na terenie naszej szkoły. W tym roku udało nam się zebrać ponad 70 złotych.