GRANTY PPGR. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ

Gmina Szprotawa wzywa rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego uczenia, który otrzymał sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem i akcesoriami) w ramach projektu grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  do złożenia oświadczeń o prawidłowym wykorzystaniu sprzętu w terminie od 01 do 29 lipca 2024 r.

  • Oświadczenia należy dostarczać w formie papierowej do siedziby Urzędu Miejskiego w Szprotawie:
  • osobiście do Biura Obsługi Klienta (parter) w godzinach pracy Urzędu,
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowego wypełnienia oświadczenia można kontaktować się telefonicznie pod numerem 795-557-044 bądź osobiście w siedzibie tut. Urzędu –  biurze  Nr 19 B ( II piętro) – pani Grażyna Boczniewicz.

Granty PPGR – wezwanie do złożenia oświadczeń

Oświadczenia – wzory