Historia z IPN

Klasy pierwsze wzięły udział w lekcjach z historii najnowszej przeprowadzonych przez nauczyciela współpracującego z Instytutem Pamięci Narodowej. W trakcie każdej lekcji uczniowie, przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania, zapoznali się z jednym z wybranych aspektów rzeczywistości PRL. Zrealizowane zagadnienia to: „Prześladowani i aparat terroru 1944–1989” i „W samo południe” – wybory 4 czerwca 1989”. Każda z lekcji, oparta była na bogatym materiale źródłowym, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych, skłoniła uczniów do samodzielnych poszukiwań i niewątpliwie poszerzyła ich wiedze oraz urozmaiciła codzienne lekcje historii.