III Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi” – 2023 r.

Zapraszamy do udziału w III ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.

Nagraj i przyślij nam swój film. Formularze zgłoszenia przyjmujemy do 22 września 2023 r., a filmy do 13 października 2022 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs jest skierowany do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 roku życia.

Cel konkursu
Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Chcemy przekonać, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Chcemy pokazać, że rolnictwo to ważna gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne. Chcemy również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i  dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody
Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

 1. za zajęcie I miejsca – 7 000 zł brutto;
 2. za zajęcie II miejsca – 5 000 zł brutto;
 3. za zajęcie III miejsca – 3 000 zł brutto.

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych, ufundowanych przez Partnerów Konkursu.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 2. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
 4. Prześlij oryginał wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres Ministerstwa rolnictwa i rozwoju Wsi (poniżej)
 5. Nagraj film.
 6. Gdy otrzymamy Twój formularz zgłoszenia wyślemy Ci link do chmury Organizatora.
 7. Po otrzymaniu linku zapisz film w chmurze pod adresem https://chmura.minrol.gov.pl, w terminie do 13 października 2023 r. do godz. 23:59.
 8. Na tym etapie przesyłasz nam tylko wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym oraz zamieszczasz film w chmurze Organizatora.
 9. Inne dokumenty prześlesz nam, jeżeli Twoje miejsce w rankingu będzie uprawniać do przyznani Ci nagrody lub wyróżnienia.
 10. Wtedy poprosimy Cię o uzupełnienie dokumentów i wyznaczymy w tym celu odpowiedni termin na ich dostarczenie.

Czekamy na Wasze formularze zgłoszenia do 22 września 2023 r., a na filmy do 13 października 2023 r.

List intencyjny Ministra do Uczniów

Regulamin III Konkursu „Świat się kręci wokół wsi”.
Formularz zgłoszeniowy Uczestnika wraz z oświadczeniem w nim zawartym.-_Formularz_zgłoszenia_-_edycja_III
Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.-_wzór_oświadczenia_osoby_trzeciej_-_edycja_III
Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.-_wzór_umowy_o_przeniesienie_praw_autorskich_-_edycja_III
Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl.

Adres

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „III Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”.