Inauguracja roku szkolnego

Pierwszego września w naszej szkole  odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Uczniowie klas pierwszych będą się kształcić w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług  gastronomicznych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. W tym roku szkolnym stoi przed nami wiele wyzwań. Realizowane będą trzy projekty:

  •  Modernizacja kształcenia zawodowego, którego najważniejszym zadaniem jest podniesienie jakości  kształcenia zawodowego i na to zadanie w ciągu 6 lat przeznaczone będą? ponad 2 mln złotych. W ramach tych środków zaplanowaliśmy liczne szkolenia dla uczniów np. kurs spawacza, kurs operatora wózków jezdniowych i wiele podobnych.
  • Projekt  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego głównym celem będzie uzupełnienie księgozbioru naszej biblioteki.
  • Projekt „Bezpieczna +” mający na celu przygotowanie uczniów do właściwego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Mamy nadzieję, że

nowy rok szkolny przyniesie wiele sukcesów.