IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 – Dni Młodego Rolnika

5 czerwca uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia, technik weterynarii wzięli udział w Krajowych Dniach Pola w Sielinku zorganizowanych pod patronatem MRiRW.

W programie było m.in.:

  • lekcje pokazowe i warsztatowe dla uczniów
  • konkurs „Rolniczy QR kod”
  • sposoby monitoringu szkodników i ochrony organizmów pożytecznych
  • pokaz skanowania gleby i zautomatyzowanego pobierania prób glebowych
  • pokaz lokomobili, ciągników i maszyn rolniczych