IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku 13-21 lat do Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”.
Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego filmu promującego bezpieczne zachowania w rolnictwie oraz popularyzowanie międzynarodowej kampanii społecznej, w oparciu o jej trzy filary i „7 Złotych Zasad”

Filar 1: BEZPIECZEŃSTWO

Filar 2: ZDROWIE

Filar 3: DOBROSTAN

  • Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
  • Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
  • Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program.
  • Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.
  • Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.
  • Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.
  • Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacja PGE.

Termin przesyłania prac upływa 30 września 2024

Regulamin oraz wszelkie niezbędne informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie internetowej KRUS pod linkiem: https://www.gov.pl/web/krus/vi-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-moja-wizja-zero–recepta-na-zdrowie-w-gospodarstwie-rolnym.