Konferencja Regionalna w Poznaniu

Dnia 03 lutego 2015 r. młodzież uczestniczyła w Konferencji Regionalnej w Poznaniu pt. „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcje rozwoju”. Podstawowym celem realizowanego projektu było dostarczenia informacji wspierających decyzje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, podejmowanych w ramach realizacji WPR po 2013 roku oraz innych programów finansowanych ze ?środków europejskich, które przyczynił się do pozarolniczego rozwoju obszarów wiejskich.