„Konkurs na najciekawszy film o tematyce ochrony bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym”.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność zaprosić uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych do udziału w konkursie pod nazwą „KONKURS NA NAJCIEKAWSZY FILM O TEMATYCE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM”.

Ze względu na liczne zapytania nt. konkursu oraz napięty harmonogram pracy szkół w miesiącu wrześniu, informujemy, że na Państwa prośbę, przedłużyliśmy termin składania prac konkursowych do 30 października do godz. 16:00.

Konkurs jest jednym z elementów projektu pn.  „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie i dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i

Informacje o projekcie https://www.fdpa.org.pl/bioroznorodnosc.

Konkurs rozpocznie się 1.09.2020 r. i zakończy się 30.10.2020 r.

Film musi być wykonany i zgłoszony do konkursu przez grupę uczniów liczącą od 3 do 5 osób.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 30 października do godziny 16.00 przesłać lub dostarczyć na adres pocztowy Organizatora: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa”,  (liczy się data wpływu do Organizatora):

  • film na CD/DVD/PENDRIVE
  • wypełniony przez uczniów formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierający dane osób zgłaszających film do konkursu,
  • zgodę na opublikowanie filmu na stronie projektu oraz innej przestrzeni internetowej (strony szkół, portale społecznościowe itp.)  wraz z danymi uczestników konkursu,
  • w przypadku osób nieletnich niezbędne jest złożenie dodatkowych zgód dotyczących udziału w konkursie przez opiekunów prawnych.
  • recenzję filmu przez nauczyciela przedmiotów rolniczych.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie projektu: https://www.fdpa.org.pl/konkurs-na-najciekawszy-film-o-tematyce-ochrony-bioroznorodnosci-w-krajobrazie-rolniczym