Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa”

Konkurs „Woda na młyn polskiego rolnictwa”. Wypełnijcie zgłoszenie i wraz ze zdjęciem prześlijcie do nas!
Zachęcamy do udziału w Konkursie „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Wystarczy przesłać do nas: zdjęcia, rysunki, ryciny starych młynów lub zbiorników służących naturalnej i sztucznej retencji, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji oraz krótkim opisem ich roli historycznej. Mile widziane będą również wszelkiego rodzaju projekty, wizualizacje, pomysły na ich rewitalizację lub/i przywrócenie do stanu pierwotnego.

Ogólnym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa materialnego i przyrodniczego związanego z gospodarowaniem zasobami wody na obszarach wiejskich oraz budowanie świadomości społecznej dotyczącej dobrych praktyk związanych z gospodarowaniem zasobami wody w kontekście zapobiegania powodziom i suszom.

Konkurs jest podzielony na dwa obszary tematyczne: dziedzictwo kultury materialnej – młyny wodne oraz dziedzictwo przyrodnicze – naturalna i sztuczna retencja.

Zgłoszenia można składać do dnia 31 października 2020 roku na adres: wodanamlyn@nikidw.edu.pl lub w sekretariacie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.

Na autorów najlepszych projektów czekają atrakcyjne nagrody!
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Zapisy u pana Marcina Kosmali