Krajowe Dni Pola

Dnia 13 czerwca 7 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik wzięło udział w Krajowych Dniach Pola organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku.   Uczniowie mieli okazję zapoznać się między innymi z:

  • kolekcja odmian z ponad 30 gatunkami roślin uprawnych na ok. 1000 poletkach
  • doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego; Doświadczenia ścisłe w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego
  • propagowanie niechemicznych metod zwalczania agrofagów
  • poletko kwietne (rośliny miododajne)
  • namiot tematyczny „Rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska” – zlokalizowany przy poletku z ziemniakami, na którym zaprezentowane będą niechemiczne metody zwalczania szkodników
  • pokazy sprzętów rolniczych.