„Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego realizuje projekt pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do zdolnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej, uczniów techników oraz szkół branżowych I stopnia w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024.

Planowany termin naboru: od 13 do 22 listopada 2023 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny, muszą złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/
  2. w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora Wniosków i pozostałymi dokumentami

Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 29 listopada 2023 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:

  • Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra;
  • Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.lubuskie.pl w zakładce Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny