Mateusz laureatem wojewódzkiego etapu Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Dnia 11 marca 2016 r. w ZSCKR w Kamieniu Małym odbyła się Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. Konkurs ten miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa , funduszów europejskich oraz BHP w rolnictwie. Uczestnicy mieli okazję rozwijać swoje umiejętności zawodowe, a także przyczyniać się do rozwoju rolnictwa polskiego. W finale wojewódzkim wzięło udział 19 uczniów, w tym 3 uczniów naszej szkoły. Po egzaminie pisemnym wyłoniono dziesiątkę najlepszych, którzy zmierzyli się z pytaniami komisji. Ogłoszono listę 5 laureatów, którzy wezmą udział 17-18 marca 2016 w finale OMPR podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach. Wśród laureatów znalazł się Mateusz Cieślikowski (III miejsce). Uczestnicy finału zmagać się będą o cenne nagrody oraz indeksy uczelni rolniczych