Półmetek 2011

Dnia 18 czerwca 2011 roku odbyły  się w naszej szkole połowinki (półmetek) klas II technikum (technik architektury krajobrazu i technik rolnik). Uroczystość przygotowywali uczniowie wraz ze swoją wychowawczynią

Uczniowie rozpoczęli oficjalnym przemówieniem i przywitaniem gości. Ze wzruszeniem przypomnieli dzień, w którym po raz pierwszy przekroczyli mury szkoły oraz jakie towarzyszyły im wtedy wrażenia i uczucia. Dokładnie 1.09.2009 r. rozpoczęli bardzo ważny etap swego życia – edukację w ZS CKR w Henrykowie. Przez minione dwa lata pobytu w szkole wiele się wydarzyło: uczyli się, zdobywali doświadczenia, które pozwalały im poznawać siebie i zrozumieć otaczający ich świat, ale nie uchroniły od błędów. Szczególne podziękowania uczniowie złożyli dyrektorowi szkoły za stworzenie przyjaznej i życzliwej uczniom atmosfery. Ciepłe słowa skierowali również do swych nauczycieli, którzy od początku towarzyszą im w ich sukcesach i porażkach.

 Następnie uczniowie zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy, którą uatrakcyjnili konkursami. Głównym punktem programu była zabawa KARAOKE, która w pełni pochłonęła wszystkich uczestników.

Uczniowie w trakcie zabawy pamiętali, aby podziękować za pomoc w przygotowaniu uroczystości swoim rodzicom i nauczycielom. O wyśmienitej i udanej zabawie, świadczyły roześmiane twarze biesiadników oraz ” tańczący parkiet”,  a rozlegająca się z głośników piosenka „Już za rok matura”, przypomniała o czekających uczniów nowych wyzwaniach…