Rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. „Praktyki zawodowe – Europejskie Doświadczenia”.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000068694 pt. „Praktyki zawodowe – Europejskie Doświadczenia”. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską, Program ERASMUS+, Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

Nasi uczniowie po raz kolejny mają okazję wziąć udział w praktykach zagranicznych organizowanych w Grecji przy współpracy z partnerem projektu, organizacją Golden Sun Mobility Center MONOPOZOF I.K.E.

Dwutygodniowy wyjazd nastawiony będzie na praktyczną naukę zawodu poprzez zwiększanie wiedzy i umiejętności związanych z kierunkami kształcenia technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik oraz technik weterynarii. Zdobyte kompetencje oraz nabyte doświadczenie w międzynarodowym środowisku zostanie potwierdzone europejskimi certyfikatami, które zwiększają potencjał na rynku pracy.

Projekt to także doskonała okazja do nauki języków, poznawania kultury oraz zabytków Grecji oraz rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczestnika całkowicie darmowy, wszystkie koszty związane z projektem są pokrywane z dofinansowania, które pozyskała Szkoła.

Nabór prowadzony będzie od 04.09.2023r. do 08.09.2023r. do godziny 12:00.

Wstępne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 11.09.2023.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz instrukcją dotyczącą wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Przypominamy także o konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości dowód osobisty lub paszport oraz karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Dodatkowe informacje uzyskać można u Koordynatora Projektu Pani Joanny Pasternak lub członków komisji rekrutacyjnej. Formularze zgłoszeniowe prosimy składać do Koordynatora.

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania

Regulamin Rekrutacji – VET 2022 – FINAL

Instrukcja do formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy do udziału w mobilności