„Sapere Aude – Odważ się być mądrym”

Mamy finalistów konkursu matematycznego „Sapere Aude – Odważ się być mądrym”. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Filip Narolski,  Michał Trybus z klasy III technikum. Gratulujemy sukcesu.
W dniu 17.04.2023 r. odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Sapere aude” . Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach oraz doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.